VI COPA DUMAU DE JIU JITSU 2009

22/02/2009 Aoyama Budokan

公式結果 RESULTADOS団体優勝 Ogawa Team
準優勝  Rocha Jiu Jitsu Academy
3位        TR Jiu Jitsu Academy
4位            ALIVE
5位            Extreme BJJ
6位               Gracie Oceania Japan
7位               Gracie Barra BH Japan


アダルト黒帯レーヴィ級 Preta leve Adulto
優勝      Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
準優勝 Alexandre Ogawa  (Ogawa Team)
3位      Leonardo Yoshida (Ogawa Team)
3位      Joao Kawauchi       (Gracie Oceania Japan)

 


アダルト黒帯メイオペサード級 Preta Meio Pesado Adulto
優勝     Leandro Yoshida  (Ogawa Team)
 準優勝   Shinkawa Takeshi (Suita Jiu Jitsu)


 

アダルト黒帯アブソルート級 Preta Absoluto Adulto
優勝     Joao Kawauchi  (Gracie Oceania Japan)
 準優勝   Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
 3位    Shinkawa Takeshi (Suita Jiu Jitsu)
 3位    Leandro Yoshida   (Ogawa Team)

 


アダルト茶帯アブソルート級Marron Absoluto Adulto
優勝      Morimoto Takeshi  (Team Legnum)
 準優勝    Koyama Takayuki   (Fukuzumi Jiu Jitsu)
 3位     Kako Takuto  (GSB)
 3位     Anderson Rossi  (Gracie Barra BH Japan)

 


アダルト茶帯ペナ級Marron Pena Adulto
優勝       Kako Takuto   (GSB)
 準優勝 Anderson Rossi (Gracie Barra BH Japan)
 3位      Andre Yamahashi  (Ogawa Team)
 3位      Rafael Nakauchi  (Ogawa Team)

 


アダルト茶帯メジオ級Marron Medio
優勝     Koyama Takayuki    (Fukuzumi Jiu Jitsu)
 準優勝   Jaime Akiyama  (Gracie Oceania Japan)
 3位    Kawamura Yoshinobu  (NEX)

 


マスター茶帯アブソルート級Marron Absoluto Master
優勝      Gerson Mitsunaga   (TR Jiu Jitsu)
準優勝 Jaime Akiyama    (Gracie Oceania Japan)
3位      Marcio Terere   (Ogawa Team)
3位         Yoshikazu Azuma  (Team Legnum)


 


マスター茶帯レーヴィ級Marron Leve Master
優勝      Marcio Terere   (Ogawa Team)
準優勝 Marcos Nishizawa  (TR Jiu Jitsu)
3位      Yoshikazu Azuma  (Team Legnum)
 


アダルト紫帯アブソルート級Roxa Absoluto Adulto
優勝      Leandro Kusano  (Ogawa Team)
準優勝 Lincon Oliveira  (Ogawa Team)
3位      Jonathan Sakata  (Gracie Barra BH Japan)
3位         Andy Murazaki  (Gracie Oceania Japan)

 


アダルト紫帯ガロ級Roxa Galo Adulto
優勝      Lee  Sansu (Trust Jiu Jitsu Academy)
準優勝 Marcio Tanaka  (Ogawa Team)
3位      Naritomi Hisato  (Paraestra Osaka)

 


アダルト紫帯プルーマ級Roxa Pluma Adulto
優勝      Sakamoto Hiroshi   (Nascer do Sol)
準優勝 Jonathan Sakata  (Gracie Barra BH Japan)
3位      Anderson Hara (Gracie Barra BH Japan)
3位         Ricardo Yoshinori Kitai  (TR Jiu Jitsu)

 


アダルト紫帯ペナ級Roxa Pena Adulto
優勝      Takayama Tooru  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
準優勝 Asai Yuuhei  (NEX)
3位      Uehara Kouichi  (Paraestra Osaka)
3位          Kouta Suzuki  (Bonsai/Bull Terrier)

 


アダルト紫帯レーヴィ級Roxa Leve Adulto
優勝      Nomura Youhei  (Paraestra Osaka)
準優勝 Lincon Oliveira   (Ogawa Team)

 


アダルト紫帯メイオペサード級 Roxa Meio Pesado Adulto
優勝      Leandro Kusano   (Ogawa Team)
準優勝 Almir dos Santos  (Ogawa Team)
3位      Andy Murazaki   (Gracie Oceania Japan)

 


マスター紫帯アブソルート級Roxa Master Absoluto
優勝       Almir dos Santos  (Ogawa Team)
準優勝  Antonio Silva   (Ogawa Team)
3位       Hideki Ogawa  (Gracie Oceania Japan)
3位          Takehiro Yukio   (Team Legnum)

 


マスター紫帯プルーマ級Roxa Pluma Master
優勝      Hara Jun  (Dela Riva Matsumoto Japan)
準優勝 Adilson Ferreira  (Fighting Spirits)
3位      Hiroki Ishizaki  (Paraestra Gifu)

 


マスター紫帯ペナ級Roxa Pena Master
優勝      Kamiya Taku   (Nascer do Sol)
準優勝 Fernando Ferreira  (Ogawa Team)
3位      Batore Kihara  (Gracie Oceania Japan)
3位         Takehiro Yukio  (Team Legnum)

 


マスター紫帯レーヴィ級Roxa Master Leve
優勝      Hideki Ogawa  (Gracie Oceania Japan)
準優勝 Antonio Silva  (Ogawa Team)
3位      Koji Nishimoto  (Shimada Dojo)

 


アダルト青帯アブソルート級Azul Absoluto Adulto
優勝      Lucas Tani  (Extreme BJJ Komaki)
準優勝 Anderson Takahashi  (Rocha Jiu Jitsu)
3位      Charles Gaspar   (Ogawa Team)
3位          Diego Okumura  (Extreme BJJ Komaki)


アダルト青帯ガロ級Azul Galo Adulto
優勝      Tanaka Katsuya  (Trust Jiu Jitsu Academy)
準優勝 Gabriel Matsuno  (Rocha Jiu Jitsu)

 


アダルト青帯プルーマ級Azul Pluma Adulto
優勝      Kamimura Kazutaka  (GSB)
準優勝 Kinoshita Shin  (Team Barbosa Japan)
3位      Diemerson Hatta  (Tensai Jiu Jitsu Academy)
3位         Rafael Mendes  (TR Jiu Jitsu)

 


アダルト青帯ペナ級Azul Pena Adulto
優勝      Takahashi Kenta  (Trust Jiu Jitsu Academy)
準優勝 Kanoro Kenshi  (Alive)
3位      Teko Honjo  (Ogawa Team)
3位          Sugihara Shin  (Trust Jiu Jitsu academy)
 

 


アダルト青帯レーヴィ級Azul Leve Adulto
優勝      Fernando Hara  (Gracie Barra BH Japan)
準優勝 Robson Tano  (Gracie Oceania Japan)
3位      Luan Arouka  (Gracie Barra BH Japan)
3位         Sugiyama Takeshi  (Paraestra Gifu)

 


アダルト青帯メジオ級Azul Medio Adulto
優勝      Elvis Machado  (Gracie Barra BH Japan)
準優勝 Miyoshi Hiroshi  (Suita Jiu Jitsu)
3位      Alesandro Kasamassimo  (Gracie Barra BH Japan)
3位         Diego Okuna  (Extreme BJJ Komaki)

 


アダルト青帯メイオペサード級Azul Meio Pesado Adulto
優勝      Anderson Takahashi   (Rocha Jiu Jitsu)
準優勝 Fernando Pirakaia  (Ogawa Team)
3位      Alexandre Torquato   (Ogawa Team)
3位         Nelson Abe  (Gracie Oceania Japan)

 


アダルト青帯スペルペサード級Azul Super Pesado Adulto
優勝      Marcelo Ito  (TR Jiu Jitsu)
準優勝 Luciano Teta  (Ogawa Team)
3位      Lucas Tani  (Extreme BJJ Komaki)

 


アダルト白帯アブソルート級Branca Absoluto Adulto
優勝      Lee Keiki  (Alive)
準優勝 Satou Shinya  (Alive)
3位      Sagami Ryosuke  (Suita Jiu Jitsu)
3位         Hugo Ouchi  (Dela Riva Matsumoto Japan)

 


アダルト白帯ガロ級Branca Galo Adulto
優勝      Hugo Takeuchi   (TR Jiu Jitsu)
準優勝 Saimo Osaki  (Ogawa Team)
3位      Hirose Tadayuki  (K.O.Shooto Gym)
3位         Bruno Ueta  (Rocha Jiu Jitsu)

 


アダルト白帯プルーマ級Branca Pluma Adulto
優勝      Bruno Prado (Extreme BJJ)
準優勝 Kunihiro Kouji  (Rocha Jiu Jitsu )
3位      Fabio Nagai  (Bonsai/Bull Terrier)

 


アダルト白帯ペナ級Branca Pena Adulto
優勝      Diego Hatta  (Tensai Jiu Jitsu Academy)
準優勝 Hibino Katsun  (Alive)
3位      Osvaldo Fumiyoshi  (Gracie Barra BH Japan)
3位          Sagami Ryousuke   (Suita Jiu Jitsu)

 


アダルト白帯レーヴィ級Branca Leve Adulto
優勝      Satou Shinya  (Alive)
準優勝 Marcos Ribeiro  (Gracie Barra BH Japan)
3位      Rodrigo Tamba  (CT Toyota Togo)
3位         Kendy Shiozaki Jr.  (Tensai Jiu Jitsu Academy)

 


アダルト白帯メジオ級Branca Medio Adulto
優勝      Diogo Uehara   (Dela Riva Matsumoto Japan)
準優勝 Rafael Takeda   (TR Jiu Jitsu)
3位      Tsutsumi Toshiaki  (Trust Jiu Jitsu Academy)
3位         Gilberto Santos   (Extreme BJJ Komaki)

 


アダルト白帯メイオペサード級Branca Meio Pesado Adulto
優勝      Nivaldo Yano  (Extreme BJJ)
準優勝 Alison Giroto  (Ogawa Team)
3位      Bruno Marques (Ogawa Team)
3位         Thiago Kogaki  (Extreme BJJ Komaki)

 


 アダルト白帯 ペサード級Branca Pesado Adulto
優勝      Lee  Keiki  (Alive)
準優勝 Fernando Pescador   (TR Jiu Jitsu)

 


マスター青帯アブソルート級Azul Absoluto Master
優勝      Ricardo Nakamura   (TR Jiu Jitsu)
準優勝 Eduardo Ueno  (Gracie Oceania Japan)
3位      Luciano Teta  (Ogawa Team)
3位         Mera Shinichiro  (Ishida Dojo)

 


マスター青帯ガロ級Azul Galo Master
優勝      Tanaka Mitsuomi   (K.O.Shooto Gym)
準優勝 Yuzawa Akio  (Dela Riva Matsumoto Japan)

 

マスター青帯プルーマ級Azul Pluma Master
優勝      Taniwaki Yasuto   (Paraestra Osaka)
準優勝 Yasuo Kinpara  (Bonsai/Bull Terrier)

 


マスター青帯ペナ級Azul Pena Master
優勝      Takabayashi  Jun  (K.O.Shooto Gym)
準優勝 Baba Shouichiro  (GSB)
3位      Sergio Cursio  (Gracie Oceania Japan)
3位         Wagner Hayakawa   (Gracie Oceania Japan)

 


マスター青帯レーヴィ級Azul Leve Master
優勝      Shimamura  Hiroyuki  (Team Legnum)
準優勝 Ishiguro Tokai   (TR Jiu Jitsu)
3位      Celso  Kosaka  (Ogawa Team)

 


マスター青帯メジオ級Azul Medio Master
優勝      Ricardo Nakamura  (TR Jiu Jitsu)
準優勝 Yamamoto Kenji   (GSB)
3位      Eduardo Ueno  (Gracie Oceania Japan)

 


マスター白帯アブソルート級Branca Absoluto Master
優勝      Marcelo Foguinho  (Extreme BJJ Komaki)
準優勝 Mauricio Takabayashi  (Rocha Jiu Jitsu)
3位      Marcos Guimaraes  (Rocha Jiu Jitsu)

 


マスター白帯プルーマ級Branca Pluma Master
優勝      Tsukada Yoshihiro   (GSB)
準優勝 Michel Nishihara   (Dela Riva Matsumoto Japan)
3位      Morimoto Tatsuya  (Paraestra Gifu)

 


マスター白帯ペナ級Branca Pena Master
優勝      Adinor Ichiguro  (Ogawa Team)
準優勝 Sidnei Oki  (Tensai Jiu Jitsu Academy)
3位      Alesandro Tamba  (CT Toyota Togo)

 


マスター白帯レーヴィ級Branca Leve Master
優勝      Marcelo Guimaraes  (Rocha Jiu Jitsu)
準優勝 Fernando Yanai  (Ogawa Team)
3位      Eduardo Hirabayashi   (Extreme BJJ )
3位         Daigoro Shiino  (Shimada Dojo)

 


マスター白帯メジオ級Branca Medio Master
優勝      Mauricio Takabayashi   (Rocha Jiu Jitsu)
準優勝 Marcelo Foguinho  (Extreme BJJ Komaki)

 


女子アダルト紫帯アブソルート級Roxa Absoluto Feminino
優勝      Hatori Aiko  (Nex Sports)
準優勝 Shirlei Takaki  (Ogawa Team)

 女子アダルト青帯アブソルート級Azul Absoluto Feminino
優勝      Tatiane Mendes Silva  (TR Jiu Jitsu)
準優勝 Vanesa Bailao  (Alive)
3位      Motojima  Massami  (Dela Riva Matsumoto Japan)

 


女子アダルト青帯メジオ級Azul Medio Feminino
優勝      Ashikaga Shibuko  (Paraestra Osaka)
準優勝 Vanesa Bailao  (Alive)
3位      Tatiane Mendes Silva  (TR Jiu Jitsu)

 


女子アダルト白帯アブソルート級Branca Absoluto Feminino
優勝      Kuriyama Noriko  (Alive)
準優勝 Kath Yamada  (Rocha Jiu Jitsu)
3位      Vanessa Tawara  (Ogawa Team)
3位          Harumi Oliveira  (Ogawa Team)

 

女子アダルト白帯ガロ級Branca Galo Feminino
優勝      Laura Tran  (Rocha Jiu Jitsu)
準優勝 Takada Sayaka  (Nex)

 


女子アダルト白帯ペナ級Branca Pena Feminino
優勝      Kuriyama Noriko  (Alive)
準優勝 Renata Fidelis  (TR Jiu Jitsu)
3位      Milene Yokohama  (TR Jiu Jitsu)

 


女子アダルト白帯レーヴィ級Branca Leve Feminino
優勝      Kath Yamada   (Rocha Jiu Jitsu)
準優勝 Harumi  Oliveira  (Ogawa Team)