DUMAU INTERNATIONAL JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2012

Date: April 29th and 30th
Place: Aoyama Budokan

 

公式結果 RESULTADOS

チームポイント (アダルト,マスター,シニア1)
1- Impacto Japan BJJ  (239 pontos)
2- Ogawa Team  (230 pontos)
3- Team Legnum (118 pontos)
4- Rocha Jiu Jitsu  (82 pontos)
5- NEX  (57 pontos)
6- Pereira Team  (47pontos)
7- Suto Academy  (37 pontos)
8- GSB  (37 pontos)
9- Paraestra Gifu  (34 pontos)

 

 

チームポイント (Kids)
1- Ogawa Team (101 pontos)
2- Impacto Japan BJJ (67 pontos)
3- Tokai BJJ  (39 pontos)
 

 

 

FAIXA BRANCA ADULTO

アダルト白帯ガロ級
1- Hisato Shimada  (Sekitani Gold Team)
2- Uhara Kojiro  (NR Jiu Jitsu)
3- Yogo Masaya  (Impacto Japan BJJ)
3- Okayama Tokai  (Tokai BJJ)

アダルト白帯プルーマ級
1- Sone Kazuma  (Impacto Japan BJJ)
2- Richardson Sakamoto Ramos  (Impacto Japan BJJ)
3- Caique Miranda  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Sano Hirotaka  (Impacto Japan BJJ)

アダルト白帯ペナ級
1- Diego Henrique  (Ogawa Team)
2- Keisuke Suzuki  (Trust JJ Academy)
3- Naoya Kurematsu  (Shimada JJ Yama Gym)
3- Henrique Sugihara  (Ogawa Team)

アダルト白帯レーヴィ級
1- Andre Sawaki  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Shinogi Seima  (Ishida Dojo)
3- Tanaka Junior  (Ogawa Team)
3- Jonathas Matsuno  (Ogawa Team)

アダルト白帯メジオ級
1- Tanaka Yasu  (Tokai BJJ)
2- Suzuki Koji  (Ichiken JJ Academy Toyohashi)
3- Kaue Villa  (Impacto Japan BJJ)
3- Caio Nishimura  (Impacto Japan BJJ)

アダルト白帯メイオペサード級
1- Yokoyama Hayato  (Team Lgnum)
2- Bruno Hicci  (Ogawa Team)

アダルト白帯ペサード級
1- Peter Wahlrar  (Suto Academy)
2- Lucas Henrique  (Ogawa Team)
3- Guilhermo Foronda  (Ogawa Team)

アダルト白帯ペサディシモ級
1- Yoshida Taturu  (NEX)
2- Guilherme Wada  (Impacto Japan BJJ)
3- Marcelino Shimura  (Ogawa Team)
3- Paulo Nishi  (Ogawa Team)

アダルト白帯アブソルート級
1- Murilo Saito  (Ogawa Team)
2- Nagano Keisuke  (Pereira Team)
3- Lindomar Silva  (Ogawa Team)
3- Guilherme Wada  (Impacto Japan BJJ)

 

FAIXA BRANCA MASTER

マスター白帯ガロ級
1- Danilo Kamada  (Ogawa Team)
2- Hideaki Sassaki  (Impacto Japan BJJ)

マスター白帯ペナ級
1- Nawata Tomohiko  (Team Legnum)
2- Tiago Ueda  (Impacto Japan BJJ)
3- Marcos Aurelio  (Impacto Japan BJJ)
3- Tomohiro Tsuda  (GSB)

マスター白帯レーヴィ級
1- Jeong Yong Hoon  (Team Legnum)
2- Cristian Itice  (Ogawa Team)
3- Harui Katsumasa  (Alive)
3- Fabio Makishi  (Ryan Gracie Team)

マスター白帯メジオ級
1- Kawasaki Carlos Eduardo  (Trust JJ Academy)
2- Naohiro Kaneko  (CB Impacto)
3- Samuel Makoto Uchida  (Ogawa Team)
3- Fabiano Chiaem  (impacto Japan BJJ)

マスター白帯メイオペサード級
1- Kimura Akitoshi  (Team Legnum)
2- Alberto Kikuchi  (Rocha Jiu Jitsu)

マスター白帯ペサード級
1- Leandro Kodaka  (Pereira Team)
2- Murate Tomoyuki  (Pereira Team)
3- W.O.

マスター白帯アブソルート級
1- Marcelino Shimura  (Ogawa Team)
2- Claudio Avalos  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Waverson Kodaka  (Pereira Team)
3- Hirotaka Kawamoto  (Team Legnum)

 

FAIXA BRANCA SENIOR 1

シニア1白帯プルーマ級
1- Ohashi Junichi  (Team Legnum)
2- Matsumoto Hidehisa  (Trust JJ Academy)
3- Renato Sato (Impacto Japan BJJ)

シニア1白帯レーヴィ級
1- Masanori Oshio  (NEX)
2- Marcos Wakimoto  (Pereira Team)
3- Takeo Ramos  (Ogawa Team)
3- Marcos Ogata  (Ogawa Team)

シニア1白帯アブソルート級
1- Takeo Ramos  (Ogawa Team)
2- Marcos Wakimoto  (Pereira Team)
3- Koyama Ken Ichi  (Ogawa Team)

 

 

FAIXA AZUL ADULTO

アダルト青帯ガロ級
1- Kaname Mori  (Nascer do Sol)
2- Takeshima Keita  (Ishida Dojo)
3- Nakanishi Tetsuo  (Trust JJ Academy)
3- Mori Yuusuke  (Alive Mie)

アダルト青帯プルーマ級
1- Anderson Massao  (Ogawa Team)
2- Oohashi Koutaro  (Team Legnum)
3- Eric Kawashima  (Impacto Japan BJJ)
3- Bruno Ishi  (Impacto Japan BJJ)

アダルト青帯ペナ級
1- Otou Takanori  (Alive Mie)
2- Muto Yoshihiro  (Paraestra Gifu)
3- Vanderlei Takasaki  (Impacto Japan BJJ)
3- Willian Maeda  (Impacto Japan BJJ)

アダルト青帯レーヴィ級
1- Shiraishi Katsuki  (Gracie Barra Japan)
2- Esderson Ribeiro  (Pereira Team)
3- Honda Akio  (Team Legnum)
3- Kensuke Saitou  (Fukuzumi Jiu Jitsu)

アダルト青帯メジオ級
1- Marcos Seiti  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Bruno Rodrigues  (Impacto Japan BJJ)
3- Alisson Watanabe  (Impacto Japan BJJ)
3- Erikson Takeushi  (Rocha Jiu Jitsu)

アダルト青帯ペサード級
1- Thiago Kogake  (Pereira Team)
2- Fabio Oshi  (Ogawa Team)
3- Rafael Arimura  (Ogawa Team)

アダルト青帯アブソルート級
1- Alam Careca  (Tani Team)
2- Gael Dur (Tani Team)
3- Esderson Ribeiro  (Pereira Team)
3- Thiago Kogake  (Pereira Team)

 

FAIXA AZUL MASTER

マスター青帯ガロ級
1- Kisaki Akira  (NEX)
2- Horiuchi Seita  (Jiu Jitsu Brothers)

マスター青帯プルーマ級
1- Takassu Houki  (Ogawa Team)
2- Kamimura Kazutaka  (GSB)
3- Yuji Abe  (Ryan Gracie Team)
3- Satsuta Yoshiki  (Alive)

マスター青帯ペナ級
1- Yamamoto Bruno  (Impacto Japan BJJ)
2- Haruki Umemura  (Impacto Japan BJJ)
3- Koie Satoshi  (Team Barbosa Japan)
3- Shirai Hiroshi  (Sekitani Gold Team)

マスター青帯レーヴィ級
1- Rodrigo Souza  (Impacto Japan BJJ)
2- Carlos Eduardo Ishi  (Impacto Japan BJJ)
3- Touma Kenichi (Ichiken JJ Academy Toyohashi)
3- Hidenori Kuwano  (Team Legnum)

マスター青帯メジオ級
1- Ricardo Silva  (Ogawa Team)
2- Renato Ogawa (Impacto Japan BJJ)
3- Kenneth Guere  (Rocha Jiu Jitsu)

マスター青帯メイオペサード級
1- Evandro Panga  (Ogawa Team)
2- Sindeco Capoera  (Ogawa Team)
3- W.O.

マスター青帯アブソルート級
1- Carlos Eduardo Ishi  (Impacto Japan BJJ)
2- Rodrigo Souza  (Impacto Japan BJJ)
3- Kenneth Guere  (Rocha jiu Jitsu)
3- Sindeco Capoera  (Ogawa Team)

 

FAIXA AZUL SENIOR 1

シニア1青帯プルーマ級
1- Baba Soichi  (GSB)
2- Hiroshi Sassaki  (Impacto Japan BJJ)
3- Sakai Masaki  (Team Legnum)
3- Yoshihiro Tsukada  (GSB)

シニア1青帯メジオ級
1- Sakurai Kenji  (Paraestra Gifu)
2- Sobrinho Valdemir Roque  (Impacto Japan BJJ)
3- Fujii Katsuyoshi  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Imoto Yoshiyuki  (GSB)
 

シニア1青帯メイオペサード級
1- Daniel Villa  (Impacto Japan BJJ)
2- Sergio Tomiya  (Ogawa Team)

シニア1青帯アブソルート級
1-  Daniel Villa  (Impacto Japan BJJ)
2- Cesar Camarozano  (Tani Team)

 

FAIXA AZUL SENIOR 2

シニア2青帯プルーマ級
1- Ito Yasushi  (Impacto Japan BJJ)
2- Takeda Hiroaki  (Alive Fushimi Tigre)
3- Usami Masaki  (Nagoya Fight Club)


 

FAIXA ROXA ADULTO

アダルト紫帯ガロ級
1- Kinoshita Shun  (Team Barbosa Japan)
2- Atsushi Higashiguchi  (CB Impacto)
3- Katakui Toshiharu  (G-Free)
3- Marcio Tanaka  (Ogawa Team)

アダルト紫帯プルーマ級
1- Huendel Osaki  (Ogawa Team)
2- Nagami Keisuke  (Alive)

アダルト紫帯ペナ級
1- Fukushima Yuuki (Team Legnum)
2- Teco Honjo  (Ogawa Team)
3- Fukuchi Hidemasa  (Paraestra Koga)
3- Watanabe Satoshi  (CB Impacto)

アダルト紫帯レーヴィ級
1- Kleber Koike  (Bull Terrier Bonsai)
2- Motohiko Sato  (NR Jiu Jitsu)
3- Renato Asao Moreira  (Impacto Japan BJJ)
3- Marcos Ribeiro de Campos  (Impacto Japan BJJ)

アダルト紫帯メジオ級
1- Luan Chirano Arouca  (Impacto Japan BJJ)
2- Wellinton Manduco  (Ryan Gracie Team)
3- Julio Rodrigues  (Panama BJJ)
3- Yoshitaro Niimi  (Alive)

アダルト紫帯メイオペサード級
1- Douglas Kobayashi  (Pereira Team)
2- Savio Takita (X-Team)
3- Bruno Honda  (Ryan Gracie Team)

アダルト紫帯ペサード級
1- Sakakibara Kazumasa  (Ogawa Team)
2- Felipe Takita  (X-Team)
3- Kouno Syoutaro  (Team Legnum)

アダルト紫帯アブソルート級
1- Sakakibara Kazumasa (Ogawa Team)
2- Robson Tanno  (Impacto Japan BJJ)
3- Felipe Takita  (X-Team)
3- Alan Tokio  (Suto Academy)

 

FAIXA ROXA MASTER

マスター紫帯プルーマ級
1- Emerson Murakami  (Carlos toyota BJJ)
2- Takenaka Nobuo  (Team Legnum)
3- Nakanishi Akito  (G-Free)
3- Egawa Hirofumi  (Alive)

マスター紫帯ペナ級
1- Yamashiro Rogerio  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Hattori Masanari  (GSB)
3- Sawada Katsushi  (NEX)
3- Antonio Koike  (Ogawa Team)

マスター紫帯レーヴィ級
1- Alesandro Savajo Eto  (Over Limit BJJ)
2- Toshiyuki Okabe  (Gracie Barra)
3- Genki Yamamoto  (GSB)
3- Noda Akihiko  (NEX)

マスター紫帯メイオペサード級
1- Ogino Masayuki  (Team Legnum)
2- Miura Megumu  (Team Legnum)
3- Everton Asao  (Impacto Japan BJJ)
3- Andre Iwashita  (Impacto Japan BJJ)

マスター紫帯アブソルート級
1- Satokawa Yasuyuki  (Jaws JJ Academy)
2- Alesandro Savajo Eto  (Over Limit BJJ)
3- Takagi Tetsuhiro  (Nascer do Sol)
3- Marcio Hirano  (Ryan Gracie Team)


 

FAIXA ROXA SENIOR 1

シニア1紫帯プルーマ級
1- Yamawaki Toshimitsu  (Team Legnum)
2- Takeshi Matsushita  (GSB)

シニア1紫帯ペナ級
1- Kamiya Taku (Nascer do Sol)
2- Kamarão Silva  (Carlos Toyota BJJ)

シニア1紫帯レーヴィ級
1- Marcos Guimarães  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Wada Hajime  (Alive)

シニア1紫帯メイオペサード級
1- Hora Masanobu  (G-Free)
2- Murakami Eiji  (Suto Academy)
3- Marcio Zanchin  (Carlos Toyota)

シニア1紫帯アブソルート級
1- Marcos Guimarães  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Murakami eiji  (Suto Academy)

 

FAIXA MARRON ADULTO

アダルト茶帯プルーマ級
1- Fukumaru Satoshi  (Mito Dojo)
2- Hiroshi Sakamoto  (Nascer do Sol)
3- Takebayashi Yuu (G-Free)
3- Uhara Kouichi  (NR Jiu Jitsu)

アダルト茶帯ペナ級
1- Takahashi Kenta  (GSB)
2- Charles Gaspar (Impacto Japan BJJ)
3- Suzumi Kenji  (CB Impacto)
3- Toru Takayama  (Fukuzumi Jiu Jitsu)

アダルト茶帯レーヴィ級
1- Tanaka Kenji  (NEX)
2- Maruyama Yoshihiko  (Jaws JJ Academy)
3- Sadao Uehara  (Ogawa Team)
3- Junior Moreno  (Ogawa Team)

アダルト茶帯ペサード級
1- Sadayoshi Kurimori  (Impacto Japan BJJ)
2- W.O.

アダルト茶帯アブソルート級
1- Sadayoshi Kurimori  (Impacto Japan BJJ)
2- Charles Gaspar (Impacto Japan BJJ)
3- Sadao Uehara   (Ogawa Team)
3- Maruyama Yoshihiko  (Jaws JJ Academy)

 

FAIXA MARRON MASTER

マスター茶帯プルーマ級
1- Fabio Mitsuka  (Ryan Gracie Team)
2- Shima Takayuki  (Team Legnum)

マスター茶帯ペナ級
1- Batore Kihara  (Impacto Japan BJJ)
2- Tsukamoto Kaneyuki  (NEX)
3- Antonio Silva  (Ogawa Team)

マスター茶帯レーヴィ級
1- Carlos Kimura  (Ogawa Team)
2- Jaime Akiyama  (Impacto Japan BJJ)
3- Carlos Kadowaki  (Ryan Gracie Team)

マスター茶帯メジオ級
1- Elves Machado  (Impacto Japan BJJ)
2- Kawamura Yoshinobu  (NEX)
3- Alexandre Tanimoto  (Ogawa Team)

マスター茶帯アブソルート級
1- Elves Machado  (Impacto Japan BJJ)
2- Edson Pegaleve  (Carlos Toyota BJJ)
3- Alexandre Tanimoto  (Ogawa Team)
3- Carlos Kimura  (Ogawa Team)

 

FAIXA MARRON SENIOR 1

シニア1茶帯レーヴィ級
1- Itou Hideyuki  (Team Legnum)
2- Ubirajara Yukimoto (Ogawa Team)

シニア1茶帯メジオ級
1- Roberto Brito  (Carlos Toyota BJJ)
2- Ayukawa Yuzuru  (Ishida Dojo)

シニア1茶帯ペサディシモ級
1- Almir dos Santos  (Ogawa Team)
2- Ishikura Katsutoshi  (Suto Academy)

 

FAIXA MARRON SENIOR 2

シニア2茶帯ペナ級
1- Koji Nishimoto  (Shimada JJ Yama Gym)
2- Tanaka Hiroshi  (Paraestra Gifu)
3- Okuno Yoshihisa  (Team Legnum)

シニア2帯アブソルート級
1- Itou Hideyuki  (Team Legnum)
2- W.O.

 

FAIXA PRETA ADULTO

アダルト黒帯ガロ級
1- Todokoro Masaaki  (Paraestra Gifu)
2- Rafael Nakauchi  (Ogawa Team)

アダルト黒帯プルーマ級
1- Kaneko Ichiro  (Pogona Gym)
2- Mizuarai Yuichiro  (X-Treme JJ Academy)
3- Kobayashi Kensuke  (G-Free)

アダルト黒帯ペナ級
1- Tsukada Ichitaro  (Damm Fight Japan)
2- Kako Takuto  (GSB)

アダルト黒帯レーヴィ級
1- Shibasaki Koji  (Club Barbarian)
2- Koyama Takayuki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)

アダルト黒帯メジオ級
1- Okuda Teruyuki  (X-treme JJ Academy)
2- Mitsuoka Yoshiaki  (Fujita JJ Hirata Dojo)
3- Roberto Yokoyama  (Ryan Gracie Team)
3- Maeda Guiyu  (Pereira Team)

アダルト黒帯アブソルート級
1- Shibasaki Koji  (Club Barbarian)
2- Kako Takuto  (GSB)
3- Morimoto Takeshi   (Team Legnum)
3- Koyama Takayuki (Fukuzumi Jiu Jitsu)
 

 

FAIXA PRETA MASTER

マスター黒帯ペナ級
1- Shinji Saito  (Impacto Japan BJJ)
2- Jonathas Sakata  (Impacto Japan BJJ)
3- Jander Kira  (Rocha Jiu Jitsu)
3- João Lenine Kawauchi  (Ryan Gracie Team)

マスター黒帯レーヴィ級
1- Rogerio Yoski Suto  (Impacto Japan BJJ)
2- Andrew Yamane  (Over Limit BJJ)

マスター黒帯メジオ級
1- Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Toshio Asada (Impacto Japan BJJ)
3- Cassimiro Suto  (Suto Academy)

マスター黒帯ペサード級
1- Antonio Utimura  (Suto Academy)
2- Morimoto Takeshi  (Team Legnum)

マスター黒帯アブソルート級
1- Rogerio Yoski Suto  (Impacto Japan BJJ)
2- Jailton cunha  (Ogawa Team)
3- Rogerio de Cristo (Rocha Jiu Jitsu)
3- Toshio Asada (Impacto Japan BJJ)
 

 

FAIXA PRETA SENIOR 1

シニア1黒帯プルーマ級
1- Ishizaki Hiroki  (Paraestra Gifu)
2- Hagi Paulo  (Impacto Japan BJJ)

シニア1黒帯ペナ級
1- Oohara Michihiro  (Pogona Gym)
2- Sano Eiji  (Kyoto Nanige)

シニア1黒帯ペサード級
1- Carlos Toyota (Carlos Toyota BJJ)
2- Shinkawa Takeshi  (Team Legnum)


 

女子 (FEMININO)

女子アダルト白帯ガロ級
1- Kessya Takeuchi  (Ogawa Team)
2- Kubota Kaoru  (Team Legnum)
3- Takada Sayaka  (NEX)
3- Ikuta Yukiko  (Trust JJ Academy)

女子アダルト白帯プルーマ級
1- Priscila Gonçalvez  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Adriane Kimura  (Ogawa Team)

女子アダルト白帯ペナ級
1- Caroline Ayumi S.Suto  (Suto Academy)
2- Koga Junko  (NEX)
3- Matsuko Miyasato  (Impacto Japan BJJ)

女子アダルト白帯レーヴィ級
1- Terakura Aiko  (NEX)
2- Natsumi Ruiz  (Ogawa Team)
3- Keiko Takino  (Akatsuki Jiu Jitsu)
3- Priscila Saito (Pereira Team)

女子アダルト白帯アブソルート級
1- Simone Kussano  (Ogawa Team)
2- Adriane Kimura  (Ogawa Team)
3- Nalu Chirano Arouca  (Impacto Japan BJJ
3- Matsumi Ruiz  (Ogawa Team)

女子アダルト青帯プルーマ級
1- Kana Aruga  (Ogawa Team)
2- Lia Melo  (Rocha Jiu Jitsu)

女子アダルト青帯レーヴィ級
1- Clelia Machado  (Impacto Japan BJJ)
2- Patricia Ganaes  (Ogawa Team)
3- Tanaka Miyoko  (Paraestra Gifu)

女子アダルト青帯アブソルート級
1- Ookawa Yui  (MMA Dojo Cobra Kai)
2- Clelia Machado  (Impacto Japan BJJ)

女子アダルト紫帯レーヴィ級
1- Isabelle Souza  (Impacto Japan BJJ)
2- Harumi Oliveira  (Ogawa Team)
3- Kath Yamada  (Rocha Jiu Jitsu)

女子アダルト茶帯メイオペサード級
1- Vanessa Bailão  (Ogawa Team)
2- Marcia Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)

 

 

プレミリン (PRE MIRIN)

プレミリン白/灰帯プルーマ級
1- Kubo Seima  (Trust JJ Academy)
2- Vinicius Itice  (Ogawa Team)
3- Suzuki Shishin  (Impacto Japan BJJ)

 

ミリン (MIRIN)

ミリン白/黄帯ガロ級
1- Ueda Kouhei  (Sekitani Gold Team)
2- Ronaldinho da Silva  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Ikuta Daichi  (Trust JJ Academy)
3- Suzuki Aira  (Sekitani Gold Team)

女子ミリン白/黄帯ガロ級
1- Utou Yuka (Sekitani Gold Team)
2- Angelica T. Mukoyam  (Impacto Japan BJJ)
3- Maekawa Sachi  (Trust JJ Academy)

ミリン白/黄帯プルーマ級
1- Gustavo Ogawa  (Ogawa Team)
2- Ishikawa Rayzo (Paraestra Gifu)
3- Vitor Yudi de Souza  (Impacto Japan BJJ)
3- Gabriel Kusano (Ogawa Team)

女子ミリン白/黄帯プルーマ級
1- Maekawa Saki  (Trust JJ Academy)
2- Miki Okada  (Ogawa Team)
 

ミリン白/黄帯ペナ級
1- Kenji Hishida  (Trust JJ Academy)
2- Hiroki Kobayashi  (Ogawa Team)
3- Kitahara Yuma  (Impacto Japan BJJ)
3- Gabriel Campos  (Impacto Japan BJJ)

女子ミリン白/黄帯ペナ級
1- Talita Avalos (Rocha Jiu Jitsu)
2- Sayuri Fushimi  (Tokai BJJ)
3- Maeda Nanasa  (Suto Academy)
3- Momo Shimizu  (Hakushinkai)

ミリン白/黄帯メジオ級
1- Luan Yudi  (Tokai BJJ)
2- Leander de Souza (Impacto Japan BJJ)
3- Arthur Rosa  (Impacto Japan BJJ)

女子ミリン白/黄帯メジオ級
1- Hayane Sassaki  (Impacto Japan BJJ)
2- Suzuki Manaka  (Sekitani Gold Team)

ミリン白/黄帯ペサディシモ級
1- Henrique Tiida  (Impacto Japan BJJ)

 

インファンティウ (INFANTIL)

インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級
1- Kenji Tami  (Ogawa Team)
2- Kaito Matsuda  (Hakushinkai)
3- Uchiyama Kasei  (Ichiken JJ Academy Toyohashi)
3- Yamamoto Shinsuke  (Suto Academy)

女子インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級
1- Touma Yui  (Ichiken JJ Academy Toyohahsi)
2- Paula Boni  (Ogawa Team)
3- Ikuta Kaho  (Trust JJ Academy)

インファンティウ白/黄/橙帯プルーマ級
1- Makino Riku  (Ichiken JJ Academy Toyohashi)
2- Isogai Taichi  (Hakushinkai)
3- Itou Riku  (Team Legnum)
3- Awai Hiroto  (Oka-JJ)

女子インファンティウ白/黄/橙帯プルーマ級
1- Fernanda Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Tanaka Makoto  (Paraestra Gifu)

インファンティウ白/黄/橙帯ペナ級
1- Davi Imai  (Ogawa Team)
2- Hakkynen Silva  (Carlos Toyota BJJ)
3- Cassiely Boni  (Ogawa Team)
3- Funada Kaito  (Oka-JJ)

インファンティウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1- João Ueda  (Ogawa Team)
2- Gabriel Higashi  (Impacto Japan BJJ)
3- Tsuruta Shinya  (Team Legnum)
3- Lucas Momii  (Ogawa Team)

女子インファンティウ白/黄/橙帯メジオ級
1- Veronica Arisa Takeda  (Carlos Toyota BJJ)
2- Larissa Yamauti  (Ogawa Team)
3- Luana Harumi Chirano  (Impacto Japan BJJ)
3- Sekihara Sachi  (Suto Academy)

 

 

インファント・ジュベニウ (INFANTO JUVENIL)

インファント・ジュベニウ白/黄ガロ級
1- Hiago Ueno  (Tokai BJJ)
2- Tiago Ueno  (Tokai BJJ)
3- Tsutsumi Kouta  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Touma Yuuya  (Ichiken JJ Academy Toyohashi)

女子インファント・ジュベニウ白/黄プルーマ級
1- Yukari Yamaguchi  (Hakushinkai)
2- Suzuki Haruka  (Impacto Japan BJJ)
3- Emily Bonfin  (Ogawa Team)

女子インファント・ジュベニウ白/黄ペナ級
1- Bianca Takahashi  (Ogawa Team)
2- Bruna Paiva  (Ogawa Team)
3- Pamela Fernandes  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Rafaelle Yamada  (Suto Academy)

インファント・ジュベニウ白/黄レーヴィ級
1- Mateus Onda  (Tokai BJJ)
2- Lucas Ueno  (Tokai BJJ)
3- Kevin Ruiz  (Ogawa Team)
3- Rafael Fujimoto  (Ogawa Team)

インファント・ジュベニウ白/黄メジオ級
1- Mauricio Hokama Nagate  (Impacto Japan BJJ)
2- Yuto Nishimura  (Ogawa Team)

インファント・ジュベニウ白/黄ペサディシモ級
1- Cassimiro Suto Jr.  (Suto Academy)
2- Takada Kyo  (Carlos Toyota BJJ)

 

FAIXA LARANJA E VERDE

インファント・ジュベニウ橙帯/ 緑帯ガロ級
1- Yamamoto Hakuto  (Gracie Barra Himeji)
2- Uchiyama Nagisa  (Ichiken JJ Academy Toyohashi)
3- Yuta Fukuda  (Impacto Japan BJJ)

インファント・ジュベニウ橙帯/ 緑帯レーヴィ級
1- Jerrylee Silva  (Carlos Toyota BJJ)
2- Nick Yamada  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Maeda Isa  (Suto Academy)

 

ジュベニウ (JUVENIL)

女子ジュベニウ白帯ガロ級
1- Mary Cris  (Impacto Japan BJJ)
2- Stefany da Silva  (Ogawa Team)

女子ジュベニウ白帯プルーマ級
1- Aimi Higa  (Ogawa Team)
2- Fernanda Horinouti  (Ogawa Team)

女子ジュベニウ白帯メジオ級
1- Suzuki Yuka  (Impacto Japan BJJ)
2- Juliana Sasaki  (Ogawa Team)
3- Hanya Kobayashi (Ogawa Team)

ジュベニウ白帯プルーマ級
1- Michel Yudi Tanabe  (Impacto Japan BJJ)
2- Naoki Inoue  (Hakushinkai)
3- Tamikazu Toti  (Rocha Jiu Jitsu)

ジュベニウ白帯ペナ級
1- Henrique Hokura  (Ogawa Team)
2- Sobue Makoto  (Alive)
3- Rafael Inazawa  (X-Team)
3- Douglas Monte  (Ogawa Team)

ジュベニウ白帯レーヴィ級
1- Lucas Makoto (Carlos Toyota BJJ)
2- Diego Henrique  (Ogawa Team)

ジュベニウ青帯レーヴィ級
1- Nakakushi Akira  (NEX)
2- Diego Yamashiro  (Impacto Japan BJJ)