IX COPA DUMAU DE JIU JITSU 2012

Date: February 19th
Place: Aoyama Budokan

 

公式結果 RESULTADOS

チームポイント(アダルト,マスター,シニア1)

1- Ogawa Team  (200 points)
2- Bull Terrier Bonsai  (101 points)
3- Rocha Jiu Jitsu  (72 points)
4- Nex Sports  (66 points)
5- Impacto Japan BJJ  (62 points)
6- Team Legnum  (62 points)
7- CT BJJ  (49 points)
8- Sekitani Gold Team  (32 points)
 

Team Points (Kids)

1- Ogawa Team  (72 points)
2- Sekitani Gold Team  (52 points)
3- Impacto Japan BJJ  (42 points)
 

ADULTO

アダルト白帯ガロ
1- Ryosuken Sato  (Bull Terrier Bonsai)
2- Richardson Sakamoto Ramos  (Impacto Japan BJJ)
3- Nagai Katsuya  (Ogawa Team)
3- Kamisuna Takahiro  (Team Legnum)

アダルト白帯プルーマ級
1- Takeshita Fumio  (Jaws JJ Academy)
2- Romulo Hideki  (Ogawa Team)
3- Renan Neves  (Sekitani Gold Team)
3- Ogawa Shinya  (Yama Gym Shimada JJ)

アダルト白帯ペナ級
1- Willian Sugihara  (Ogawa Team)
2- Keisuke Suzuki  (Trust JJ Academy)
3- Bruno Guimaraes  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Isaque Mandu  (Sekitani Gold Team)

アダルト白帯レーヴィ級
1- Andre Sawaki  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Hasegawa Atsushi  (Grip JJ Team)
3- Sugiura Hirokazu  (Nex Sports)
3- Curry Brean  (Paraestra Gifu)

アダルト白帯メジオ級
1- Gabriel Lequi  (Sekitani Gold Team)
2- Meyji Noto  (Ogawa Team)
3- Danilo Passoka  (Ogawa Team)
3- Fabio Nagaishi  (Jaws JJ Academy)

アダルト白帯メイオペサード級
1- Mario Maeda  (Gracie Barra Shizuoka)
2- Yuri Brandão  (Tokai BJJ)

アダルト白帯ペサード級
1- Kurachi Nobuyuki  (Nex Sports)
2- Fabio Oshi  (Ogawa Team)
3- Rafael Orimura  (Ogawa Team)

アダルト白帯アブソルート級
1- Andre Sawaki  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Kurachi Nobuyuki  (Nex Sports)
3- Gabriel Lequi  (Sekitani Gold Team)
3- Caio Yamada  (Sekitani Gold Team)

 

MASTER

マスター白帯ガロ級
1- Danilo Kamada  (Ogawa Team)
2- Kobayashi Ryu  (Brother Jiu Jitsu)
3- Miyazaki Ryuichi  (CB Impacto)

マスター白帯プルーマ級
1- Takasu Houki  (Ogawa Team)
2- Romulo Tanaka  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Nishimura Yukio  (Team Barbosa Japan)
3- Takeuchi Hideaki  (Splash)

マスター白帯ペナ級
1- Kitazawa Michihito  (Splash)
2- Okubo Takanobu  (Newaza World)
3- Ushimaru Daisuke  (Impacto Japan BJJ)

マスター白帯レーヴィ級
1- Morishita Atsushi  (Splash)
2- Claudio Agena  (Impacto Japan BJJ)
3- Nawata Tomohiko  (Team Legnum)
3- Suzuhara Masato  (Brother Jiu Jitsu)

マスター白帯メジオ級
1- Fabio Oikawa  (Ogawa Team)
2- Kawasaki Carlos Eduardo  (Trust JJ Academy)
3- Kaneko Naohiro  (CB Impacto)
3- Katagiri Kouichi  (Splash

マスター白帯スペルペサード級
1- Claudio Avalos  (Rocha Jiu Jitsu)
2- W.O.

マスター白帯ペサディシモ級
1- Marcelino Shimura  (Ogawa Team)

マスター白帯アブソルート級
1- Claudio Avalos  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Marcelino Shimura  (Ogawa Team)
3- Sugiura Katsumi  (Sekitani Gold Team)
3- Kaneko Naohiro  (CB Impacto)

 

シニア1白帯プルーマ級
1- Kentaro Mori  (Splash)
2- Cristian Suzuki  (Ogawa Team)

シニア1白帯レーヴィ級
1- Ooshiro Masanori  (Nex Sports)
2- Takenouchi Jin  (Ishida Dojo)
3- Takeo Ramos  (Ogawa Team)
3- Marcos Ogata  (Ogawa Team)

シニア1白帯アブソルート級
1- Sandro Lopes  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Takenouchi Jin  (Ishida Dojo)
3- Okubo Takanobu  (Newaza World)

 

シニア2白帯プルーマ級
1- Ohashi Junichi  (Team Legnum)
2- Koyama Ken Ichi  (Ogawa Team)

ADULTO

アダルト青帯ガロ級
1- Takeshima Keita  (Ishida Dojo)
2- Yudai Suzuki  (Impacto Japan BJJ)

アダルト青帯プルーマ級
1- Kasugai Takeshi  (GSB)
2- Todori Kou  (Alive)
3- Anderson Massao  (Ogawa Team)
3- Eric Kawashima  (Impacto Japan BJJ)

アダルト青帯ペナ級
1- Vanderlei Cardoso Takasaki  (Impacto Japan BJJ)
2- Matsumoto Naoyuki  (GSB)
3- Yamanaka Kenya (Club Barbarian)
3- Kohei Sano (Gracie Barra Shizuoka)

アダルト青帯レーヴィ級
1- Andrei Liu  (Bull Terrier Bonsai)
2- Kazuya Mori  (Sekitani Gold Team)
3- Junichi Ohta  (Club Barbarian)
3- Saiki Edson (Ogawa Team)

アダルト青帯メジオ級
1- Harry Hayashi  (Sekitani Gold Team)
2- Sugimoto Masaki  (Jaws JJ Academy)
3- Ricardo Kosuge  (Bull Terrier Bonsai)
3- Iwata Toshiaki  (Team Takeshi)

アダルト青帯ペサード級
1- Sakakibara Kazumasa  (Ogawa Team)
2- Abadias Andre Felipe  (Bull Terrier Bonsai)
3- Michael Leite  (Sekitani Gold Team)

アダルト青帯ペサディシモ級
1- Ota Giedre Santana  (Bull Terrier Bonsai)
2- Jun Sakamoto  (Ogawa Team)

アダルト青帯アブソルート級
1- Andrei Liu  (Bull Terrier Bonsai)
2- Kazuya Mori  (Sekitani Gold Team)
3- Ota Giedre Santana  (Bull Terrier Bonsai)
3- Luiz Tsukino  (Sekitani Gold Team)

 

マスター青帯ガロ級
1- Horiuchi Seita  (Brother Jiu Jitsu)
2- Tsuzuki Hiroshi  (AACC)

マスター青帯プルーマ級
1- Mizuno Tekumi  (Ishida Dojo)
2- Fujikawa Kenji  (Alive Fushimi Tigre)
3- Kazunori Kano (Bull Terrier Bonsai)

マスター青ペナ級
1- Elton Fukuhara  (Ogawa Team)
2- Matsubara Shintaro  (Nascer do Sol)
3- Urano Yuichi  (Bufallo Jiu Jitsu)
3- Shirai Hiroshi  (Sekitani Gold Team)

マスター青帯メジオ級
1- Ricardo Silva  (Ogawa Team)
2- Shiomura Japao  (Team Legnum)

マスター青帯メイオペサード級
1- Rodrigo Souza  (Impacto Japan BJJ)
2- Tsutsumi Toshiaki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)

マスター青帯アブソルート級
1- Ricardo Silva  (Ogawa Team)
2- Jun Sakamoto  (Ogawa Team)
3- Sakakibara Kazumasa  (Ogawa Team)
3- Rodrigo Souza  (Impacto Japan BJJ)

 

シニア1青プルーマ級
1- Ryo Nakatani  (Bull Terrier Bonsai)
2- Takehana Hideki  (Team Legnum)
3- Tsukada Yoshihiro  (GSB)
3- Ando Fukumaru  (Bull Terrier Bonsai)

シニア1青帯レーヴィ級
1- John Logan  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Hamano Yasumori  (team Legnum)

シニア1青アブソルート級
1- Hamano Yasumori  (Team Legnum)
2- Hanno Hiroshi  (Club Barbarian)

ADULTO

アダルト紫帯ガロ級
1- Fabio Mitsuka  (Ryan Gracie Team)
2- Tomohiro  Takayanagi (Club Barbarian)

アダルト紫帯プルーマ級
1- Huendel Osaki  (Ogawa Team)
2- Kiyoshi Harada  (Team Legnum)
3- Nagami Keisuke  (Alive)
3- Teco Honjo  (Ogawa Team)

アダルト紫帯ペナ級
1- Akao Seiji  (Nex Sports)
2- Yamawaki Yuusuke  (Alive)
3- Yoshimura Kouji  (Grip JJ Team)
3- Takemura Narumichi  (Grip JJ Team)

アダルト紫帯レーヴィ級
1- Kleber Koike  (Bull Terrier Bonsai)
2- Petel Campel  (Gracie Barra Shizuoka)

アダルト紫帯メジオ級
1- Ishikawa Fumitoshi  (Fubuki BJJ)
2- Carlos Kimura  (Ogawa Team)
3- Kashiwai Shinsuke  (Splash)

アダルト紫帯メイオペサード級
1- Okuzawa Kousuke  (Team Legnum)
2- Bruno Honda  (Ryan Gracie Team)

アダルト紫帯ペサード級
1- Arai Yuuji  (Max JJ Academy & Yoga Studio)
2- W.O.

アダルト紫帯アブソルート級
1- Kleber Koike  (Bull Terrier Bonsai)
2- Arai Yuuji  (Max JJ Academy & Yoga Studio)
3- Okuzawa Kousuke  (Team Legnum)
3- Carlos Kimura  (Ogawa Team)

 

マスター紫帯ペナ級
1- Toni Koike  (Ogawa Team)
2- Isobe Atsushi  (Bull Terrier Bonsai)
3- Inoue Satoshi  (Jaws JJ Academy)
3- Takehira Yukio  (Team Legnum)

マスター紫帯レーヴィ級
1- Alesandro Savajo Eto  (Over Limit JJ Academy)
2- Noda Akiko  (Nex Sports)
3- Kojima Satou  (Yama Gym Shimada JJ)
3- Mauricio Maranhão  (Rocha Jiu Jitsu)

マスター紫帯メイオペサード級
1- Miura Megumu  (Team Legnum)
2- Andre Iwashita  (Impacto Japan BJJ)

マスター紫帯アブソルート級
1- Toni Koike  (Ogawa Team)
2- Inoue Satoshi  (Jaws JJ Academy)
3- Miura Megumu  (Team Legnum)
3- Andre Iwashita  (Impacto Japan BJJ)

 

シニア1紫帯プルーマ級
1- Kimpara Yassuo  (Bull Terrier Bonsai)
2- Saito Harufumi  (Club Barbarian)
3- Kitajima Hiroshi  (Club Barbarian)
3- Sergio Mendes  (Rocha Jiu Jitsu)

シニア1紫帯ペナ級
1- Sawada Katsushi  (Nex Sports)
2- Kamarão Silva  (CT BJJ)

シニア1紫帯アブソルート級
1- Sergio Mendes (Rocha Jiu Jitsu)
2- Mauricio Maranhão  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Sawada Katsushi  (Nex Sports)

 

シニア2紫帯メイオペサード級
1- Marcio Zanchin  (CT BJJ)
2- Kawaguchi Kazuhiko  (Nex Sports)

シニア2紫帯アブソルート級
1- Marcio Zanchin  (CT BJJ)
2- Kawaguchi Kazuhiko  (Nex Sports)

ADULTO

アダルト茶帯ガロ級
1- Lee Sangsu  (Trust JJ Academy)

アダルト茶帯メジオ級
1- Leandro Kusano  (Ogawa Team)
2- Ricardo Yagi  (Jaws JJ Academy)
3- Erick Yoshinaga  (CT BJJ)

アダルト茶帯メイオペサード級
1- Sadayoshi Kurimori  (Impacto Japan BJJ)
2- Alexandre Torquato  (Ogawa Team)

アダルト茶帯アブソルート級
1- Sadayoshi Kurimori  (Impacto Japan BJJ)
2- Erick Yoshinaga  (CT BJJ)
3- Tanaka Kenji  (Nes Sports)

 

マスター茶帯プルーマ級
1- Kudou Atsushi  (Fubuki BJJ)
2- Shima Takayuki  (Team Legnum)

マスター茶帯レーヴィ級
1- Tokuhiro Senichi  (Alive)
2- Ito Hirokuni  (Jaws JJ Academy)
3- Yoshikazu Azuma  (Team Legnum)
3- Tanaka Kenji  (Nex Sports)

マスター茶帯メジオ級
1- Alexandre Tanimoto  (Ogawa Team)
2- Ricardo Tanno  (Ogawa Team)
3- Andy Murasaki  (Impacto Japan BJJ)

マスター茶帯アブソルート級
1- Ricardo Tanno (Ogawa Team)
2- Alexandre Torquato  (Ogawa Team)
3- Almir dos Santos  (Ogawa Team)
3- Yoshikazu Azuma  (Team Legnum)

 

シニア1茶帯ペナ級
1- Tsukamoto Kaneyuki  (Nex Sports)
2- Koji Nishimoto  (Yama Gym Shimada JJ)

ADULTO

アダルト黒帯ペナ級
1- Kako Takuto  (GSB)

アダルト黒帯レーヴィ級
1- Koyama Takayuki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- W.O.

アダルト黒帯メジオ級
1- Roberto Satoshi  (Bull Terrier Bonsai)
2- Roberto Yokoyama  (Ryan Gracie Team)

アダルト黒帯メイオペサード級
1- Marcos Souza  (Bull Terrier Bonsai)

アダルト黒帯アブソルート級
1- Marcos Souza  (Bull Terrier Bonsai)
2- Carlos Toyota  (CT BJJ)
3- Kako Takuto  (GSB)
3- Morimoto Takeshi  (Team Legnum)

 

マスター黒帯メジオ級
1- Teo de Oliveira  (Tokai BJJ)
2- Junior Handa  (Jaws JJ Academy)

マスター黒帯メイオペサード級
1- Rogerio Yoski Suto  (Impacto Japan BJJ)
2- Anderson Marques  (Tokai BJJ)

マスター黒帯ペサード級
1- Carlos Toyota   (CT BJJ)
2- Shinkawa Takeshi  (Team Legnum)

マスター黒帯ペサディシモ級
1- Cristiano Carioca  (Over Limit JJ Academy)
2- Amakawa Wanderson  (CT BJJ)
3- Itabashi Yuusuke  (Gracie Barra)
3- Jailton Cunha  (Ogawa Team)

マスター黒帯アブソルート級
1- Amakawa Wanderson  (CT BJJ)
2- Jailton Cunha  (Ogawa Team)
3- Itabashi Yuusuke  (Gracie Barra)
3- Cristiano Carioca  (Over Limit JJ Academy)

 

 

女子 (FEMININO)

女子アダルト白帯ガロ級
1- Stefany da Silva  (Ogawa Team)
2- Takada Sayaka  (Nex Sports)
3- Ikuta Yukiko  (Trust JJ Academy)
3- Emily Bomfin  (Ogawa Team)

女子アダルト白帯プルーマ級
1- Priscila Gonsalves  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Bianca Takahashi  (Ogawa Team)
3- Kessya Boni  (Ogawa Team)
3- Naduma  (Team Legnum)

女子アダルト白帯ペナ級
1- Hanya Kobayashi  (Ogawa Team)
2- Koga Junko  (Nex Sports)

 

プレミリン (PRE MIRIN)

プレミリン白/灰帯プルーマ級
1- Kuba Seima  (Trust JJ Academy)
2- Itice Vinicius  (Ogawa Team)

プレミリン白/灰帯ペナ級
1- Sugiura Ryusei  (Sekitani Gold Team)
2- Itou Sakuya  (Bull Terrier Bonsai)

 

ミリン (MIRIN)

ミリン白/黄帯ガロ級
1- Ueda Kouhei  (Sekitani Gold Team)
2- Sugiura Kiryu  (Sekitani Gold Team)
3- Vitor Leite (Sekitani Gold Team)
3- Fernando Yoshizaki  (Ogawa Team)

女子ミリン白/黄帯ガロ級
1- Maekawa Sachi  (Trust JJ Academy)
2- Utou Yuka  (Sekitani Gold Team)

ミリン白/黄帯プルーマ級
1- Arthur Takemoto  (Impacto Japan BJJ)
2- Victor de Souza  (Impacto Japan BJJ)
3- Inoue Fuuma  (Trust JJ Academy)

女子ミリン白/黄帯プルーマ級
1- Miki Okada  (Ogawa Team)
2- Maekawa Saki  (trust JJ Academy)

ミリン白/黄帯ペナ級
1- Hishida Kenji  (Trust JJ Academy)
2- Inoue Gouki  (Trust JJ Academy)
3- Gabriel Campos  (Impacto Japan BJJ)
3- Hiroki Kobayashi  (Ogawa Team)

女子ミリン白/黄帯ペナ級
1- Paula Boni  (Ogawa Team)
2- Sayuri Fushimi  (Tokai BJJ)
3- Karoline Ogawa  (Impacto Japan BJJ)

ミリン白/黄帯メジオ級
1- Danilo Hamazaki  (CT BJJ)
2- Kadu Ueda  (Ogawa Team)
3- Luan Yudi Marques (Tokai BJJ)
3- Yuki Fujita  (Bull Terrier Bonsai)

女子ミリン白/黄帯メイオペサード級
1- Aiko Tami  (Ogawa Team)
2- Hatane Sassaki  (Impacto Japan BJJ)

 

インファンティウ (INFANTIL)

インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級
1- Isogai Taichi  (Hakushinkai)
2- Lucas Fukuda  (Impacto Japan BJJ)
3- Gregory Tanaka (Impacto Japan BJJ)
3- Kendy Tami  (Ogawa Team)

女子インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級
1- Touma Yui  (Ichiken Toyohashi BJJ Academy)
2- Angela Monte (Ogawa Team)
3- Ikuta Kaho  (Trust JJ Academy)

インファンティウ白/黄/橙帯プルーマ級
1- David Imay  (Ogawa Team)
2- Hasegawa Hiza  (Club Barbarian)
3- Kotaro Suzuki  (Bull Terrier Bonsai)
3- Jordan Sasaki  (Ogawa Team)

インファンティウ白/黄/橙帯ペナ級
1- Yagiu Youhei  (Sekitani Gold Team)
2- Murayama Hideki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Tom Ogata (Impacto Japan BJJ)
3- Hakkynen Silva  (CT BJJ)

インファンティウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1- Guilherme Nakagawa  (CT BJJ)
2- Gabriel Higashi  (Impacto Japan BJJ)
3- Gabriel Nonaka  (Tokai BJJ)
3- Yasumoto Suzuna  (Trust JJ Academy)

 

インファント・ジュベニウ (INFANTO JUVENIL)

インファント・ジュベニウ白/黄ガロ級
1- Touma Yuuya (Ichiken Toyohashi BJJ Academy)
2- Kazutoshi Gotoh  (Hakushinkai)
3- Yuta Fukuda  (Impacto Japan BJJ)
3- Tsutsumi Kouta  (Fukuzumi Jiu Jitsu)

インファント・ジュベニウ白/黄ペナ級
1- Sakamoto Gaku  (Club Barbarian)
2- Yuki Watanabe (Ogawa Team)
3- Lucas Hideki  (Tokai BJJ)
3- Matheus Onda  (Tokai BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄レーヴィ級
1- Naoki Inoue  (Hakushinkai)
2- Caue Hiey  (Sekitani Gold Team)
3- Guilherme Fabiano  (Ogawa Team)
3- Rafael Fujimoto  (Ogawa Team)

インファント・ジュベニウ白/黄メジオ級
1- Mauricio Nagate  (Impacto Japan BJJ)
2- Yukio Tokai  (Tokai BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄メイオペサード級
1- Mori Kenta  (Sekitani Gold Team)
2- Yuto Nishimura  (Ogawa Team)
3- Douglas Monte  (Ogawa Team)
3- Kimoto Chihiro  (Brother Jiu Jitsu)

FAIXA LARANJA E VERDE

インファント・ジュベニウ橙帯/ 緑帯メジオ級
1- Michel Yudi M. Tanabe  (Impacto Japan BJJ)
2- Jerry Lee Silva  (CT BJJ)

 

ジュベニウ (JUVENIL)

ジュベニウ白帯レーヴィ級
1- Takumi Suzuki  (Bull Terrier Bonsai)
2- Diego Henrique  (Ogawa Team)
3- Henrique Hokura  (Ogawa Team)
3- Igor Tamaki Shigueharu  (Ogawa Team)

ジュベニウ白帯メジオ級
1- Henrique Hokura (Ogawa Team)
2- Elivelton Ishimoto  (Sekitani Gold Team)

ジュベニウ白帯アブソルート級
1- Yuri Brandão  (Tokai BJJ)
2- Elivelton Ishimoto  (Sekitani Gold Team)
3- Luiz Henrique Braga  (Tokai BJJ)