DUMAU OPEN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2010

Date: October 03th
Place:Aoyama Budokan - Handa shi - Japan

Galerias de Imagens (Escolha pelo número)

Galerias de Fotos:
>> 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
>> 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   
Galerias de Fotos:
>> 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15   16  
 

結果
RESULTADOS

Team Points (Adulto,Master,Senior)

1- Ogawa Team   
2- Carlos  Toyota BJJ   
3- Gracie Barra Aichi    
4- Bonsai / Extreme BJJ    
5- Team Legnum  
6- Rocha Jiu Jitsu   

 

Team Points (Juvenil,Infanto Juvenil, Infantil,Mirim,Pre Mirin)

1- Carlos Toyota BJJ
2- Bonsai / Extreme BJJ
3- Ogawa Team
4- Sekitani Gold Team
5- NEX Sports

 

アダルト  ADULTO

アダルト黒帯メジオ級 (Medio)
1- Leandro Yamashita (Carlos Toyota BJJ)
2- Gabriel Shibuya  (Bonsai /  Extreme BJJ)
3- Gyu Maeda (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Gabriel Tomikawa (Carlos Toyota BJJ)

アダルト黒帯ペサード級 (Pesado)
1- Marcos Souza (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Ikuta Makoto (Trust Jiu Jitsu Academy)
3- Oka Koichiro (Team Legnum)

アダルト黒帯ペサディシモ級 (Pesadissimo)
1- Wanderson Amakawa (Carlos Toyota BJJ)

アダルト黒帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Marcos Souza (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Wanderson Amakawa (Carlos Toyota BJJ)
3- Gyu Maeda (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Edmundo Cavalcante (Bonsai / Extreme BJJ)

 

 

アダルト白帯ガロ級 (Galo)
1- Saulo Rogerio (Carlos Toyota BJJ)
2- Nagai Katsuya (Ogawa Team)
3- Kudou Yoshiya (RB Academy)
3- Rafael Dias Ezequiel (Carlos Toyota BJJ)

アダルト白帯プルーマ級 (Pluma)
1- Okada Keisuke (Team Legnum)
2- Bruno Ueta (Rocha Jiu Jitsu)
3- Bruno Fernando Yamamoto (Carlos Toyota BJJ)
3- Enatsu Daichi (Team Legnum)

アダルト白帯ペナ級 (Pena)
1- Vanderlei Takasaki Cardoso (Gracie Barra Aichi)
2- Thiago Sakata (Sekitani Gold Team)
3- Umemura Haruki (Gracie Barra Aichi)
3- Jeferson Moshizuki (Ogawa Team)

アダルト白帯レーヴィ級 (Leve)
1- Harry Hayashi (Sekitani Gold Team)
2- Luis Tsukino (Sekitani Gold Team)
3- Aoyagi Takeshi (RB Academy)
3- Higashi Jean Akira (Tensai JJ Academy)

アダルト白帯メジオ級 (Medio)
1- Sindeko Sakamoto (Ogawa Team)
2- Saitou Kensuke (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Leandro Kishibe (Rocha Jiu Jitsu)
3- Koike Hideki (Gracie Barra Aichi)

アダルト白帯メイオペサード級  (Meio Pesado)
1- Jung Jae Ik  (Team Legnum)
2- Paulo Higa (Gracie Oceania Japan)

アダルト白帯ペサード級 (Pesado)
1- Sakakibara Kazumasa (Ogawa Team)
2- Ordilei Otaki Marques (Gracie Oceania Japan)
3- Murase Takahiro (Nascer do Sol)
3- Ronaldo Pereira (Carlos Toyota BJJ)

アダルト白帯ペサディシモ級 (Pesadissimo)
1- Marcos Kuriyama (Carlos Toyota BJJ)
2- Kawai Yutaka (Team Legnum)

アダルト白帯アブソルート級 (Absoluto)
1-Giedre Santana (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Luis Tsukino (Sekitani Gold Team)
3- Sindeko Sakamoto (Ogawa Team)
3- Harry Hayashi (Sekitani Gold Team)

 

アダルト青帯ガロ級  (Galo)
1-Fabio Matsushima (Carlos Toyota BJJ)
2- Ikai Kazuya (Team Legnum)
3- Watabe Kentaro (Striking Gym Ares)
3- Saimo Ozaki  (Ogawa Team)

アダルト青帯プルーマ級 (Pluma)
1-Hashimoto Kenji (Alive)
2- Nagami Keisuke (Alive)
3- David Tojo Pereira (Gracie Oceania Japan)
3- Abe Ryota (Trust Jiu Jitsu Academy)

アダルト青帯ペナ級 (Pena)
1-Hara Hiroyuki (Nascer do Sol)
2- Diemerson dos Santos Hatta (Tensai JJ Academy)
3- Renato Asao (Gracie Barra Aichi)
3- Jackson Medeiros (Ogawa Team)

アダルト青帯レーヴィ級 (Leve)
1-Ricardo Kosugue (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Diego Hatta (Tensai JJ Academy)
3- Sakagami Ryosuke (Team Legnum)
3- Sera Tomoshige (Ground Core)

アダルト青帯メジオ級 (Medio)
1- Fausto Takanashi (Rocha Jiu Jitsu)
2- Everton Assao (Gracie Oceania Japan)
3- Kouno Shoutaro (Team Legnum)
3- Kurokouchi Atsushi (Fukuzumi Jiu Jitsu)

アダルト青帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1- Ricardo Kawakita (Carlos Toyota BJJ)
2- Koaizawa Yuu (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Michael Leite (Sekitani Gold Team)

アダルト青帯ペサディシモ級 (Pesadissimo)
1- Sekine Hideki (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Egar Nara (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Thiago Toshio Horikawa (Carlos Toyota BJJ)

アダルト青帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Sekine Hideki (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Ricardo Kosugue (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Sera Tomoshigue (Ground Core)
3- Michael Leite (Sekitani Gold Team)

 

アダルト紫帯ガロ級 (Galo)
1- Fabio Aquio Mitsuka (Gracie Oceania Japan)
2- Oonada Atsushi (Team Legnum)

アダルト紫帯プルーマ級 (Pluma)
1- Hiro Yamaniha (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Igarashi Yoshimi (Nascer do Sol)
3- Koyama Yoshiyuki (Shima BJJ Academy)
3- Emerson Murakami da Silva (Carlos Toyota BJJ)

アダルト紫帯ペナ級 (Pena)
1-Tetsuka Motonobu (Cobra Kai)
2- Takahashi Kenta (GSB)
3- Ricardo Yagi Vicente (Carlos Toyota BJJ)
3- Honda Naoya (Nascer do Sol)

アダルト紫帯レーヴィ級 (Leve)
1-Matsushima Masaki (Carlos Toyota BJJ)
2- Hernando Marques (Gracie Barra Aichi)
3- Sadao Uehara (Ogawa Team)
3- Carlos Yokoyama (Bonsai / Extreme BJJ)

アダルト紫帯メジオ級 (Medio)
1- Anderson Takahashi (Rocha Jiu Jitsu)
2- Kleber Koike (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Renan Yuki Sakae (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Miyoshi Hiroshi (Team Legnum)

アダルト紫帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1-Takaki Kioshi (Cobra Kai)
2- Douglas Kobayashi (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Walter Franco (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Savio Takita (Check Matt BJJ)

アダルト紫帯ペサード級 (Pesado)
1-Roberto Sadayoshi (Infight Japan)
2- Fernando de Oliveira (Raça Jiu Jitsu)
3- Rafael Guimarães (Bonsai / Extreme BJJ)

アダルト紫帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Roberto Sadayoshi (Infight Japan)
2- Kleber Koike (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Anderson Takahashi (Rocha Jiu Jitsu
3- Renan Yuki Sakae (Bonsai / Extreme BJJ)

 

アダルト茶帯プルーマ級 (Pluma)
1- Yoshioka Takahito (Team Legnum)
2- Todokoro Masaaki (Paraestra Gifu)
3- Jonathas Sakata (Gracie Barra Aichi)
3- Atila Kobayashi (Bonsai / Extreme BJJ)

アダルト茶帯ペナ級 (Pena)
1- Tsukada Ichitaro (Damm Fight Japan)
2- Kako Takuto (GSB)
3- Frederico Hirose (Gracie Barra Aichi)

アダルト茶帯レーヴィ級 (Leve)
1-Koyama Takayuki (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Adriano Magalhães (Carlos Toyota BJJ)
3- Tainaka Hideyuki (Tani Team)

アダルト茶帯メジオ級 (Medio)
1- Erick Yoshinaga (Carlos Toyota BJJ)
2- Leandro Kusano (Ogawa Team)
3- Shoji Katagiri (Bushido Jiu Jitsu)

アダルト茶帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1- Andre Mafetoni (Ogawa Team)
2- Roberto Yokoyama (Gracie Oceania Japan)

アダルト茶帯アブソルート級 (Absoluto)
1-Leandro Kusano (Ogawa Team)
2- Andre Mafetoni (Ogawa Team)
3- Roberto Yokoyama (Gracie Oceania Japan)
3- Kako Takuto (GSB)

 

マスター  MASTER

マスター黒帯レーヴィ級 (Leve)
1- Yoski Suto (Gracie Barra Aichi)
2- Uehata Tetsuo (Tani Team)
3- Yukinobu Torii (Carlos Toyota BJJ)
3- Marcos Nishizawa (Raça Jiu Jitsu)

マスター黒帯メジオ級 (Medio)
1- Rogerio de Cristo (Rocha Jiu Jitsu)
2- Marcelo Shigueo Kobayashi (Bonsai / Extreme BJJ)

マスター黒帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Yoski Suto (Gracie Barra Aichi)
2- Rogerio de Cristo (Rocha Jiu Jitsu)
3- Marcelo Shigueo Kobayashi (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Shinkawa Takeshi (Team Legnum)

 

マスター白帯プルーマ級 (Pluma)
1- Yuji Abe (Gracie Oceania Japan)
2- Fujikawa Kenji (Alive Tigre)
3- Miyashiro Michael (Striking Gym Ares)
3- Mitani Kouichi (GSB)

マスター白帯ペナ級 (Pena)
1-Marcio Nishizawa (Tani Team)
2- Matsubara Shintaro (Nascer do Sol)
3- Kazumi Leandro Otaki (Paraestra Gifu)
3- Kawamura Shyuji (NEX Sports)

マスター白帯レーヴィ級 (Leve)
1- Mario Kawassaki (Rocha Jiu Jitsu)
2- Kondou Katsumi (Nascer do Sol)
3- Kuwano Hidenori (Team Legnum)
3- Anderson Miyazaki (Gracie Barra Aichi)

マスター白帯メジオ級 (Medio)
1-Keneth Gelela (Rocha Okazaki)
2- Takeuchi Tooru (Striking Gym Ares)
3- Egashira Teruo (Bonsai / Extreme BJJ)

マスター白帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1-Sadamasu Yusaku (Team Legnum)
2- Daniel Villaupand (Gracie Oceania Japan)
3- Ouchi Tsuyoshi (Shimada Jiu Jitsu)

マスター白帯アブソルート級 (Absoluto)
1-Mario Kawasaaki (Rocha Jiu Jitsu)
2- Sadamasu Yusaku (Team Legnum)
3- Marcio Nishizawa  (Tani Team)
3- Sandro Lopes (Rocha Jiu Jitsu)

 

マスター青帯プルーマ級 (Pluma)
1- Acacio Boni (Ogawa Team)
2- Mori Tetsuo (NEX Sports)
3- Fabio Gonçalvez (Rocha Jiu Jitsu)
3-Higo Shusuke (Nascer do Sol)

マスター青帯ペナ級 (Pena)
1- Higuchi Akira (Nascer do Sol)
2- Carlos Trevisan (Rocha Jiu Jitsu)
3- Hara Akira (Team Legnum)
3- Atsushi Isobe (Bonsai / Extreme BJJ)

マスター青帯レーヴィ級 (Leve)
1- Alex Oliveira (Ogawa Team)
2- Alessandro Eto (Tensai JJ Academy)
3- Ishiguro Yoshikazu (Raça Jiu Jitsu)
3- Yamamoto Kenji (GSB)

マスター青帯メジオ級 (Medio)
1- Arge Hiroshi (Rocha Okazaki)
2- Mauricio Takabayashi (Rocha Jiu Jitsu)
3- Andre Iwashita (Gracie Oceania Japan)
3- Fukami Fabiano (Carlos Toyota BJJ)

マスター青帯ペサード級 (Pesado)
1- Kawai Nobuhisa (Team Ichiken Toyohashi)
2- Renato Bedin (Carlos Toyota BJJ)
3- Jorge Kimura (Carlos Toyota BJJ)

マスター青帯アブソルート級 (Absoluto)
1-Haea Akira (Team Legnum)
2- Antonio Koike (Team Legnum)
3- Fukami Fabiano (Carlos Toyota BJJ)
3- Arge Hiroshi (Rocha Okazaki)

 

マスター紫帯プルーマ級 (Pluma)
1-Goto Takashi (Team Legnum)
2- Uhara Koichi (Paraestra Osaka)
3- Ookubo Takashi (Alive)
3- Sawada Katsushi (NEX)

マスター紫帯ペナ級 (Pena)
1- Ishizeki Shintaro (RB Academy)
2- Antonio Silva (Ogawa Team)
3- Andre Sampaio (Carlos Toyota BJJ)
3- Takehira Yukio (Team Legnum)

マスター紫帯レーヴィ級 (Leve)
1- Rodrigo Takemoto (Gracie Oceania Japan)
2- Edy Santos (Carlos Toyota BJJ)
3- Marcio Mitsuo Kobayashi (Paraestra Gifu)
3- Alex Sei (Ogawa Team)

マスター紫帯メジオ級 (Medio)
1- Yasuyuki Satokawa (Carlos Toyota BJJ
2- Ricardo Nakamura (Raça Jiu Jitsu)
3- Eduardo Ueno (Gracie Oceania Japan)
3- Elves Machado (Gracie Barra Aichi)

マスター紫帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1- Alexandre Torquato (Ogawa Team)
2- Fabio Drews (Gracie Barra Aichi)
3- Miura Megumu (Team Legnum)
3- Liover Ikeda (Sekitani Gold Team)

マスター紫帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Edson Pegaleve (Carlos Toyota BJJ)
2- Liover Ikeda (Sekitani Gold Team)
3- Fernando Oliveira (Raça Jiu Jitsu)
3- Yasuyuki Satokawa (Carlos Toyota BJJ)

 

マスター茶帯プルーマ級 (Pluma)
1- Leandro Nomura (Gracie Barra Aichi)
2- Ishizaki Hiroki (Paraestra Gifu)
3- Shima Takayuki (Team Legnum)
3- Ogawa Tadashi (Bonsai / Extreme BJJ)

マスター茶帯ペナ級  (Pena)
1- Shin Saito (Gracie Barra Aichi)
2- Sano Eiji (Purebred Kyoto)

マスター茶帯レーヴィ級 (Leve)
1- Jonny Shimizu (Tani Team)
2- Jorge Takata (Gracie Barra Aichi)
3- Yoshikazu Azuma (Team Legnum)

マスター茶帯メジオ級  (Medio)
1- Henrique Arassaki (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Eder Kurozawa (Rocha Okazaki)

マスター茶帯ペサード級  (Pesado)
1- Wanderson Bailão (Ogawa Team)
2- Max Oliveira (Ogawa Team)
3- Kanessada Tsutomu (NEX Sports)

マスター茶帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Max Oliveira (Ogawa Team)
2- Wanderson Bailão (Ogawa Team)
3- Jonny Shimizu (Tani Team)
3- Shin Saito (Gracie Barra Aichi)

 

シニア1  SENIOR1

 

シニア1黒帯ペナ級 (Pena)
1- Fukuzumi Shinsuke (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Ozaki Nobuyuki (Tani Team)

シニア1黒帯ペサディシモ級 (Pesadissimo)
1- Jailton Cunha (Gracie Barra Aichi)
2- Shinkawa Takeshi (Team Legnum)

シニア1黒帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Jailton Cunha (Gracie Barra Aichi)
2- Ozaki Nobuyuki (Tani Team)

 

シニア1白帯ペナ級 (Pena)
1-Kubo Shinichi (Sekitani Gold Team)
2-

シニア1白帯レーヴィ級 (leve)
1- Hashimoto Shinichi (Cobra Kai)
2- Carlos Alberto da Silva (Gracie Barra Aichi)
3- Koji Ichikawa (Raça Jiu Jitsu)
3- Hiroshi Shirai (Sekitani Gold Team)

シニア1白帯メジオ級 (Medio)
1- Tsuruta Kazushi (Team Legnum)
2- Jair Sato (Tokai BJJ)
3- Marcito Jose Rodrigues (Carlos Toyota BJJ)
3- Hamano Yasumori (Team Legnum)

シニア1白帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Hashimoto Shinichi (Cobra Kai)
2- Carlos Alberto da Silva (Gracie Barra Aichi)
3-Tsuruta Kazushi (Team Legnum)
3- Baba Shiuichi (Alive Mie)

 

シニア1青帯ペナ級 (pena)
1- Kamarão Silva (Carlos Toyota BJJ)
2- Miguel Murata (Rocha Okazaki)
3- Celso Kosaka (Ogawa Team)

シニア1青帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1- Marcio Zanchin (Carlos Toyota BJJ)
2- Sergio Tomiya (Ogawa Team)

シニア1青帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Marcio Zanchin (Carlos Toyota BJJ)
2- Sergio Tomiya (Ogawa Team)

 

シニア1紫帯メジオ級 (Medio)
1- Ruiz Lorenzo (Ogawa Team)
2- Nikola Souza (Pittbull Feroz Ibara Team)
3- Koji Nishimoto (Shimada Jiu Jitsu)

シニア1紫帯ペサード級 (Pesado)
1- Nilson Silva de Almeida (CJJT)
2- Almir dos Santos (Ogawa Team)

シニア1紫帯ペサディシモ級 (Pesadissimo)
1- Francisco Messia Tuchia (Bonsai / Extreme BJJ)

シニア1紫帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Francisco Messia Tuchia (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Almir dos Santos (Ogawa Team)
3- Koji Nishimoto (Shimada Jiu Jitsu)
3- Nilson Silva de Almeida (CJJT)

 

シニア1茶帯メジオ級 (Medio)
1- Ricardo Tanno  (Ogawa Team)
2- Eduardo Ibara (Pittbull Feroz Ibara Team)
3- Itou Hideyuki  (Team Legnum)

シニア1茶帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Eduardo Ibara (Pitbull Feroz Ibara Team)
2- Kanessada Tsutomu  (NEX)
3- Itou Hiroyuki (Team Legnum)
3- Ricardo Tanno (Ogawa Team)

シニア2白帯プルーマ級 (Pluma)
1- Ito Yasushi (Gracie Barra Aichi)
2- Ohashi Junichi  (Team Legnum)
3- Watanabe Yuichi (Cobra Kai)
3- Mori Yuji (Sekitani Gold Team)

シニア2白帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Oouchi Tsuyoshi (Shimada Jiu Jitsu)
2- Watanabe Yuichi (Cobra Kai)

 

 

女子  (FEMININO)

 

女子アダルト白帯ガロ級 (Galo)
1- Paloma Kawassaki (Rocha Jiu Jitsu)
2- Tamiris Takaki (CJJT)

女子アダルト白帯プルーマ級 (Pluma)
1- Karina Akamine (Carlos Toyota BJJ)

女子アダルト白帯レーヴィ級 (Leve)
1- Nayara Nakama (CJJT)
2- Okuno Masoko (Team Legnum)
3- Tabatha Miyashiro (Carlos Toyota BJJ)
3- Patricia Ganaes (Ogawa Team)

女子アダルト白帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Nayara Nakama (CJJT)
2- Alice Tanaka (Rocha Okazaki)
3- Karina Akamine (Carlos Toyota BJJ)
3- Okuno Masoko (Team Legnum)

女子マスター白帯プルーマ級 (Pluma)
1- Soraya Osaki (Ogawa Team)
2- Muneta Tioko (Sekitani Gold Team)
3- Daniela Yamauchi (Gracie Barra Aichi)
3 - Ishino Maki (Bonsai / Extreme BJJ)

 

女子アダルト青帯ペナ級 (Pena)
1- Isabelle de Souza (Gracie Barra Aichi)
2- Diana Hirami (Gracie Barra Aichi)
3- Toriyama Yukie (Trust Jiu Jitsu Academy)
3- Yamaguchi Akiko (Cobra Kai)

女子アダルト青帯アブソルート級 (Absoluto)
1- Isabelle de Souza (Gracie Barra Aichi)
2- Diana Hirami (Gracie Barra Aichi)
3- Yamaguchi Akiko (Cobra Kai)
3- Toriyama Yukie (Trust Jiu Jitsu Academy)

 

女子マスター茶帯ペナ級 (Pena)
1- Erika Toda (Rocha Jiu Jitsu)
2- Josefina Vieira (Carlos Toyota BJJ)
3- Yaginuma Shiro (Unplugged)

 

プレミリン (PRE MIRIN)

 

プレミリン白/灰帯ガロ級
1- Itou Takuya (Bonsai / Extreme BJJ)

プレミリン白/灰帯プルーマ級
1- Paulinha Boni (Ogawa Team)
2- Gustavo Ogawa (Ogawa Team)
3- Haluka Yagya (Sekitani Gold Team)
3- Suzuki Aira (Sekitani Gold Team)

プレミリン白/灰帯ペナ級
1- Gustavo Ferreira Franco (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Leander de Souza  (Gracie Barra Aichi)
3- Ikuta Daichi (Trust Jiu Jitsu Academy)
3- Inoue Fuuma (Trust Jiu Jitsu Academy)

プレミリン白/灰帯ペサディシモ級
1- Yuki Sato (Carlos Toyota BJJ)
2- Guilherme Yeken Toyosato  (Bonsai / Extreme BJJ)

 

ミリン (MIRIN)

 

ミリン白/黄帯ガロ級 (Galo)
1- Seiya Kamon (NEX Sports)
2- Uchiyama Kaisei (Team Ichiken Toyohashi)
3- Ronaldinho Junior (Rocha Jiu Jitsu)
3- Keigo Kamada (NEX Sports)

女子ミリン白/黄帯ガロ級 (Galo)
1- Oyakawa Midori (Sekitani Gold Team)
2- Maekawa Saki (Trust Jiu Jitsu academy)

ミリン白/黄帯プルーマ級 (Pluma)
1- Sasaki Yoshihiro Jordan (Ogawa Team)
2- Hayato Miyazaki (NEX Sports)
3- Massaharu Kawassaki (Rocha Jiu Jitsu)
3- Koutaro Suzuki (Bonsai / Extreme BJJ)

女子ミリン白/黄帯プルーマ級 (Pluma)
1- Funada Ririka (Team Legnum)
2- Bruna Ikeda (Rocha Jiu Jitsu)
3- Marcela Kaori Kobayashi (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Larissa Fukushima (Bonsai / Extreme BJJ)

ミリン白/黄帯ペナ級 (Pena)
1- Owai Hiroto (Team Legnum)
2- Hakkynen Silva (Carlos Toyota BJJ)
3- Henrique Yuji Takeda (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Rafael Hirata (Tokai BJJ)

ミリン白/黄帯レーヴィ級 (Leve)
1- Makino Riku (Team Ichiken Toyohashi)
2- Muneta Ryouhei (Sekitani Gold Team)
3- Itou Riku (Team Legnum)
3- Gabriel Yuji  (Bonsai / Extreme BJJ)

女子ミリン白/黄帯レーヴィ級 (Leve)
1- Arissa Takeda (Carlos Toyota BJJ)
2- Fernanda Cristo (Rocha Jiu Jitsu)
3- Agatha Mayara Franco (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Gabrielle Flores (Bonsai / Extreme BJJ)

ミリン白/黄帯メジオ級 (Medio)
1- Youhei Yagyu (Sekitani Gold Team)
2- Kawai Yuuki (Team Ichiken Toyohashi)
3- Stivie Hideki (Carlos Toyota BJJ)
3- Tsuruta Shinya (Team Legnum)

ミリン白/黄帯ペサード級 (Pesado)
1- Yokooji Sumito (Team Legnum)
2- Westterllay Simão (Tani Team)
3- Eiji Furukawa (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Kelvin Ruiz (Ogawa Team)

 

 

インファンティウ (INFANTIL)

 

インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級 (Galo)
1- Yukio Nishio (NEX Sports)
2- Kimura Mateus Taiji (Ogawa Team)
3- Yuta Fukuda (Gracie Oceania Japan)
3- Gabriel Eiji (Bonsai / Extreme BJJ)

女子インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級 (Galo)
1- Kasielli Boni (Ogawa Team)
2- Sayuri Matsuda (Sekitani Gold Team)

インファンティウ白/黄/橙帯プルーマ級 (Pluma)
1- Yuji Sato (Carlos Toyota BJJ)
2- Uchiyama Nagisa (Team Ichiken Toyohashi)
3- Uematsu Yuruki (Team Legnum)
3- Pedro Augusto Yokomiso (Bonsai / Extreme BJJ)

インファンティウ白/黄/橙帯ペナ級 (Pena)
1- Guilherme Takahara (Carlos Toyota BJJ)
2- Nick Yamada (Rocha Jiu Jitsu)
3- Felipe Yassuo (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Alexander Moura (Bonsai / Extreme BJJ)

インファンティウ白/黄/橙帯レーヴィ級 (Leve)
1- Koki Matsuo (NEX Sports)
2- Caio Kawassaki  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Jerrylee Silva (Carlos Toyota BJJ)

インファンティウ白/黄/橙帯メジオ級 (Medio)
1- Vitor Assay (Tani Team)
2- Peterson Hideki (Tani Team)
3- Rafael Inazawa (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Bruno Ikeda (Sekitani Gold Team)

女子インファンティウ白/黄/橙帯メジオ級 (Medio)
1- Sarah Kaory (Tani Team)
2- Sugiuchi Sawa (Team Ichiken Toyohashi)
3- Pamela Fernandes (Rocha Jiu Jitsu)

インファンティウ白/黄/橙帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1- Igor Tanabe (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Davi Hiroshi Mitome (Sekitane Gold Team)

女子インファンティウ白/黄/橙帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1- Pamela Simão (Tani Team)
2- Thamiris Fukushima (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Eweling     (Tani Team)

女子インファンティウ白/黄/橙帯ペサード級 (Pesado)
1- Ingrid Ferreira Franco (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Tamura Yuuka (Team Ichiken Toyohashi)

インファンティウ白/黄/橙帯スペルペサード級 (Super Pesado)
1- Lucas Sakamoto (Bonsai / Extreme BJJ)
2- Kevin Massayuki (Carlos Toyota BJJ)
3- Takada Kyo (Carlos Toyota BJJ)
3- Fabio Takaki (Tokai BJJ)

 

インファント・ジュベニウ (INFANTO JUVENIL)

 

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯ガロ級 (Galo)
1- Makino Taiki (Team Ichiken Toyohashi)
2- Kenji Arakaki (Tokai BJJ)
3- Uematsu Riyouga (Team Legnum)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯プルーマ級 (Pluma)
1- Michael Yudi Tanabe (Gracie Barra Aichi)
2- Alecsander Miyamoto (Rocha Jiu Jitsu)
3- Marcos Filipe (Bonsai / Extrem BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯ペナ級 (Pena)
1- Henrique Tatsuya Hokura (Ogawa Team)
2- Andreas Nomura (Bonsai / Extreme BJJ)

女子インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯ペナ級 (Pena)
1- Jenifer Hirami (Gracie Barra Aichi
2- Rakel Kawassaki (Rocha Jiu Jitsu)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯レーヴィ級 (Leve)
1- Luiz Chirano (Gracie Barra Aichi)
2- Gustavo Satoshi Fukuhara (Gracie Oceania Japan)
3- Douglas Kawakami (Bonsai / Extreme BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄メイオペサード級 (Meio Pesado)
1- Caique Ito (Rocha Jiu Jitsu)
2- Leonardo Daiti (Tokai BJJ)
3-  Wakita Marcos Massayuki (Dela Riva Matsumoto Japan)

インファント・ジュベニウ 緑帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1- Nakakushi Akira (NEX Sports)
2- Walter de Lima Franco (Bonsai / Extreme BJJ)
3- Wesley Nakashima Akira (Bonsai / Extreme BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯ペサード級 (Pesado)
1- Felipe Nakashima Oliveira (Ogawa Team)
2- Bruno Guimarães (Rocha Jiu Jitsu)
3- Kaue Villaupand (Gracie Oceania Japan)

 

ジュベニウ  (JUVENIL)

 

ジュベニウ白帯メイオペサード級 (Meio Pesado)
1- Mori Kazuya (Sekitani Gold Team)
2- Erickson Takeuchi (Rocha Okazaki)

ジュベニウ白帯スペルペサード級 (Super Pesado)
1- Lucas Hamazaki (Carlos Toyota BJJ)

ジュベニウ白帯アブソルート級  (Absoluto)
1-  Lucas Hamazaki (Carlos Toyota BJJ)
2- Mori Kazuya (Sekitani Gold Team)
3- Erickson Takeuchi (Rocha Okazaki)
3- Ken Nagata (Rocha Jiu Jitsu)