DUMAU INTERNATIONAL JIU JITSU CUP 2010

Date: May 01th,02th
Place: Aoyama Budokan – Handa shi, Aichi ken – Japan
 

Ganhador da passaguem (click here) エアーチケット

Atltetas punidos (click here)

Galeria de fotos (click here)

 

Team Points (Adulto,Master,Senior)

1- Ogawa Team (128)
2- Extreme (106)
3- Rocha Jiu Jitsu (96)
4- Carlos Toyota BJJ (91)
5- Alive (89)
6- Team Legnum (55)
7- Rocha Okazaki (54)
8- Bonsai / Bull Terrier (52)
9- Tani (51)
10- Gracie Barra Aichi  (49)

 

Team Points (Juvenil,Infanto Juvenil, Infantil,Mirim,Pre Mirin)

1- Extreme BJJ (89)
2- Carlos Toyota BJJ (59)
3- Rocha Jiu Jitsu (48)
4- Tani  (38)
5- Team Ichiken Toyohashi BJJ  (29)
6- Gracie Barra Aichi  (28)
7- Bonsai / Bull Terrier  (28)
8- Nex  (27)
9- Ogawa Team  (20)
10- Gracie Oceania Japan  (18)

 

結果  RESULTADOS

アダルト  ADULTO

アダルト黒帯アブソルート級
1- Marcos Souza (Bonsai / Bull Terrier)
2- Carlos Toyota  (Carlos Toyota BJJ)
3- Amakawa Wanderson  )Carlos Toyota BJJ)
3- Edmundo Cavalcante  (Bonsai / Bull Terrier)

 

アダルト黒帯プルーマ級
1- Ikuta Makoto  (Trust Jiu Jitsu Academy)


 

アダルト黒帯ペナ級
1- Leandro Yamashita  (Jaws Academy)
2- João Lenine Kawauchi  (Gracie Oceania Japan)
3- Satou Toshiyuki  (Academia AZ)


 

アダルト黒帯メジオ級
1- Akira Owada  (Bonsai / Bull Terrier)
2- Tiago Sakamoto  (Extreme BJJ)
3- Tomikawa Joaõ Gabriel  (Carlos Toyota BJJ)


 

アダルト黒帯メイオペサード級
1- Marcos Souza  (Bonsai / Bull Terrier)
2- Wilson Leme  (Tani)


 

アダルト黒帯ペサディシモ級
1- Amakawa Wanderson  (Carlos Toyota BJJ)
2- Edmundo Cavalcante  (Bonsai / Bull Terrier)


 

アダルト白帯アブソルート級
1- Takahashi Ryu  (Alive)
2- Takemoto Takaya  (Alive)
3- Kuriyama Marcos  ( Toyota BJJ)
3- Cesar Nara  (Suto Academy)

 

 

アダルト白帯ガロ級
1- Ohashi Korotarou  (Team Legnum)
2- Nakanishi Tetsuo  (Trust Jiu Jitsu Academy)
3- Kudou Toshiya  (RB Academy)
3- Futamura Masahiro  (Paraestra Gifu)

 

 

アダルト白帯プルーマ級
1- Lucas Yusa  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Shioya Toshinobu  (Nascer do Sol)
3- Kawamura Tsuyoshi  (KO Shooto)
3- Bruno Ueta  (Rocha Jiu Jitsu)

 

 

アダルト白帯ペナ級
1- Takemoto Takaya  (Alive)
2- Nishiguchi Kentaro  (Ishida Dojo)
3- Sakuishi Takayuki  (Paraestra Gifu)
3- Cesar Nara  (Suto Academy)

 

 

アダルト白帯レーヴィ級
1- Takahashi Ryu  (Alive)
2- Leonardo Miyamoto Siqueira  (Gracie Barra Nagano)
3- Cleyton Yukio  (Extreme BJJ)
3- Shikasho Rafael  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

アダルト白帯メジオ級
1- Everton Assao  (Gracie Oceania Japan)
2- Ricardo Silva  (Ogawa Team)
3- Gonke Shimura  (Hamakita masayoshi Jiu Jitsu)
3- Hamazaki Ryu  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

アダルト白帯メイオペサード級
1- Ichino Takeshi  (Team Barbosa Japan)
2- Mizuno Kouhei  (Fubuki BJJ)
3- Jose Pedro Nagao  (Extreme BJJ)

 

 

アダルト白帯スペルペサード級
1- Giedre Santana  (Bonsai / Bull Terrier)
2- Martins Rafael  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

アダルト白帯ペサディシモ級
1- Horikawa Thiago Toshio  (Carlos Toyota BJJ)
2- Marcos Kioshi  (Toyota bJJ)

 

 

アダルト青帯アブソルート級
1- Lucas Tani  (Carlos Toyota BJJ)
2- Marcelo Araki  (Extreme BJJ)
3- Shirotori Masakazu  (Gracie Barra Nagano)
4- Thiago Kogake  (Extreme BJJ)

 

 

アダルト青帯ガロ級
1- Kinoshita Shin (Team Barbosa Japan)
2- Koichi Kishira  (Sogo Kakutogi Dojo STF)
3- Tanaka Katsuya  (Trust Jiu Jitsu Academy)
3- Tanaka Toshiaki  (Team Legnum)

 

 

アダルト青帯プルーマ級
1- Yamaki Ryouji  (Jaws Academy)
2- Roberto Taqueushi  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Tange Takanori  (Newaza World)
3- Diemerson Hatta  (Tensai Jiu Jitsu Academy)

 

 

アダルト青帯ペナ級
1- Maeguchi Shinji  (Nascer do Sol)
2- Teco Honjo  (Ogawa Team)
3- Sugihara Shin  (Trust Jiu Jitsu Academy)
3- Satoshi Ito  (Bonsai / Bull Terrier)

 

 

アダルト青帯レーヴィ級
1- Ogoshi Kenji  (Team Legnum)
2- Diego Hatta  (Tensai Jiu Jitsu Academy)
3- Fernando Romero  (Gracie Barra Aichi)
3- Sagami Riyousuke  (Team Legnum)

 

 

アダルト青帯メジオ級
1- Niimi Yoshitaro  (Alive)
2- Kouno Shotaro  (Team Legnum)
3- Felipe Takita  (Nova União Japan)
3- Fausto Takanashi  (Rocha Jiu Jitsu)

 

 

アダルト青帯メイオペサード級
1- Thiago Kogake  (Extreme BJJ)
2- Koaitere Yuu  (Fukuzumi Jiu Jitsu)

 

 

アダルト青帯ペサード級
1- Lucas Tani  (Carlos Toyota BJJ)
2- Bill Kuriyama  (Extreme BJJ)

 

 

アダルト紫帯アブソルート級
1- Anderson Takahashi  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Yamazaki Youichi  (RB Academy)
3- Sadayoshi Kurimori  (Infight Japan)
3- Douglas Kobayashi  (Extreme BJJ)

 

 

アダルト紫帯ガロ級
1- Kanai Manabu  (Grasco Jiu Jitsu Academy)
2- Iwata Daisuke  (Paraestra Gifu)
3- Marcio Tanaka  (Ogawa Team)
3- Hashimoto Shingo  (Alive)

 

 

アダルト紫帯ペナ級
1- Takahashi Kenta  (GSB)
2- Carlos Kimura  (TR Jiu Jitsu)
3- Masaki Matsushima  (Jaws Academy)
3- Rick Maltarolo  (Gracie Barra Aichi)

 

 

アダルト紫帯レーヴィ級
1- Sakamoto Youjiro  (Alive)
2- Yoshihiro Nakayama  (Jaws Academy)
3- Wada Nobuhiro  (Team Legnum)

 

 

アダルト紫帯メジオ級
1- Anderson Takahashi  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Ishikawa Fumitoshi  (Fubuki BJJ)
3- Kawata Takanori  (Extreme BJJ)
3- Kelson Osaku  (Gracie Ocania Japan)

 

 

アダルト紫帯メイオペサード級
1- Sadayoshi Kurimori  (Infight Japan)
2- Yamazaki Youichi  (RB Academy)
3- Charles Gaspar  (Ogawa Team)
3- Andre Hasegawa  (Ogawa Team)

 

 

アダルト紫帯スペルペサード級
1- Larsen Fabio  (Extreme BJJ)

 

 

アダルト茶帯アブソルート級
1- Takuto Kako  (GSB)
2- Roberto Yokoyama  (Gracie Oceania Japan)
3- Max Oliveira  )Ogawa Team)
3- Leandro Kusano  (Ogawa Team)

 

 

アダルト茶帯プルーマ級
1- Nakamura Jun  (Bushido Jiu Jitsu)
2- Rafael Nakauchi  (Ogawa Team)

 

 

アダルト茶帯ペナ級
1- Koyama Takayuki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Jander Shinnai  (Rocha Okazaki)

 

 

アダルト茶帯レーヴィ級
1- Michel Miyashita  (Bushido Jiu Jitsu)
2- Marcio Ishizuka  (Carlos Toyota BJJ)
3- Mitsuharu Miyahara  (Bushido Jiu Jitsu)

 

 

アダルト茶帯メジオ級
1- Leandro Kusano  (Ogawa Team)
2- Erick Yoshinaga  (Jaws Academy)
3- Guiyu Maeda  (Extreme BJJ)

 

 

アダルト茶帯ペサード級
1- Max Oliveira  (Ogawa Team)
2- Roberto Yokoyama  (Gracie Oceania Japan)

 

 

アダルト茶帯ペサディシモ級
1- Leandro Pereira Eguchi  (Gracie Barra Nagano)

 

 

マスター  MASTER

マスター黒帯アブソルート級
1- Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Alexandre Ogawa  (Ogawa Team)
3- Marcelo Shigueo Kobayashi  (Extreme BJJ)
3- Yoski Suto  (Gracie Barra Aichi)

 

 

マスター黒帯ペナ級
1- Alexandre Ogawa  (Ogawa Team)
2- Uehata Tetsuo  (Tani)

 

 

マスター黒帯レーヴィ級
1- Yoski Suto  (Gracie Barra Aichi)
2- Fukuzumi Shinsuke  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Marcelo Shigueo Kobayashi  (Extreme BJJ)
3- Marcos Nishizawa  (TR Jiu Jitsu)

 

 

マスター黒帯メジオ級
1- Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Takeshi Fujii  (Extreme BJJ)

 

 

マスター白帯アブソルート級
1- Kadokura Tsuyoshi  (Shimada Jiu Jitsu)
2- Ricardo Kondo  (Ogawa Team)
3- Walter Higuchi  (Suto Academy)
3- Eduardo Hirabayashi  (Extreme BJJ)

 

 

マスター白帯ガロ級
1- Inagaki Yasufumi  (Alive)
2- Kanamori Norihito  (Nascer do Sol)
3- Sakuda Kouhei  (Team Legnum)

 

 

マスター白帯プルーマ級
1- Fabio Gonçalvez  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Higo Shinsuke  (Nascer do Sol)
3- Hirai Takayuki  (Newaza World)
3- Tanabe Takeshi  (Shimada Jiu Jitsu)

 

 

マスター白帯ペナ級
1- Odair Komiyama  (Gracie Barra Nagano)
2-  Ikeda Andre Luiz  (Bushido Jiu Jitsu)
3- Kaito Kawata  (RB Academy)
3- Matsubara Shintaro  (Nascer do Sol)

 

 

マスター白帯レーヴィ級
1- Fujikawa Hirotsugu  (Alive)
2- Rodrigo de Souza  (Gracie Barra Aichi)
3- Yukio Fernando  (Ogawa Team)
3- Marcio Nishizawa  (Tani)

 

 

マスター白帯メジオ級
1- Alex Oliveira  (Ogawa Team)
2- Eduardo Hirabayashi  (Extreme BJJ)
3- Bruno Sadayoshi Kamei  (Tensai Jiu Jitsu Academy)
3- Takeuchi Tooru  (Striking Gym Ares)

 

 

マスター白帯メイオペサード級
1- Mario Kawassaki  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Tsuyoshi Ouchi  (Shimada Jiu Jitsu)
3- Daniel Vilalpando  (Gracie Oceania Japan)
3- Julio Cesar Camarozano  (Tani)

 

 

マスター白帯ペサード級
1- Kazumassa Sakakibara  (Ogawa Team)
2- Kenneth Gere  (Rocha Okazaki)
3- Sandro Lopes  (Rocha Jiu Jitsu)

 

 

マスター白帯スペルペサード級
1- Ricardo Kondo  (Ogawa Team)
2- Marcelo Harada  (Suto Academy)

 

 

マスター青帯アブソルート級
1- Manuel Hegar Nara  (Extreme BJJ)
2- Mauricio Maranhão  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Ishikuro Toshiya  (Suto Academy)
3- Anderson Egito  (TR Jiu Jitsu)

 

 

マスター青帯プルーマ級
1- Okubo Kouji  (Alive)
2- Ryo Nakatani  (Bonsai / Bull Terrier)
3- Yamayuki Toshimitsu  (Team Legnum)
3- Sakamoto Tatsuya  (Team Legnum)

 

 

マスター青帯ペナ級
1- Paulo Nakai  (Tani)
2- Carlos Trevisan  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Atsushi Isobe  (Bonsai / Bull Terrier)
3- Koue Satoshi  (Team Barbosa Japan)

 

 

マスター青帯レーヴィ級
1- Alesandro Savajo Eto  (Tensai Jiu Jitsu Academy)
2- Hara Akira  (Team Legnum)
3- Takeuchi Jun  (Striking Gym Ares)
3- Reginaldo Takamatsu  (Gracie Barra Aichi)

 

 

マスター青帯メジオ級
1- Machado Elves  (Gracie Barra Aichi)
2- Rodrigo Sumikawa  (KBT Tigers Jiu Jitsu)
3- Mauricio Maranhão  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Andre Iwashita  (Gracie Oceania Japan)

 

 

マスター青帯メイオペサード級
1- Anderson Egito  (TR Jiu Jitsu)
2- Jorge Kimura  (Carlos Toyota BJJ)
3- Arge Hiroshi  (Rocha Jiu Jitsu)
3- David Campos  (Extreme BJJ)

 

 

マスター青帯ペサード級
1- Rafael Lima Guimarães  (Extreme BJJ)

 

 

マスター青帯ペサディシモ級
1- Manuel Hegar Nara  (Extreme BJJ)

 

 

マスター紫帯アブソルート級
1- Rodrigo Takemoto  (Gracie Oceania Japan)
2- Yokosato Koji  (TR Jiu Jitsu)
3- Fernando Ferreira  (Ogawa Team)
3- Andre Hasegawa  (Ogawa Team)

 

 

マスター紫帯プルーマ級
1- Ken Sakamoto  (Bonsai / Bull Terrier)
2- Marcio Oyama  (Jaws Academy)
3- Yano Kazuya  (Rillion Gracie Japan)
3- Jonathan Sakata  (Gracie Barra Aichi)

 

 

マスター紫帯ペナ級
1- Hirokuni Ito (Jaws Academy)
2- Nishimoto Koji  (Shimada Jiu JItsu)
3- Jairo Aparecido da Cruz  (Extreme BJJ)
3- Harry Maltarolo  (Gracie Barra Aichi)

 

 

マスター紫帯レーヴィ級
1- Yamada Daisuke  (Yama Gym)
2- Yasuda Ricardo Shingo  (Rillion Gracie Japan)
3- Rodrigo Takemoto  (Gracie Oceania Japan)
3- Carlos Kadowaki  (Gracie Oceania Japan)

 

 

マスター紫帯メジオ級
1- Ricardo Nakamura  (TR Jiu Jitsu)
2- Hirano Koji  (Paraestra Gifu)
3- Walter de Lima Franco  (Extreme BJJ)
3- Rui Lorenço  (Ogawa Team)

 

 

マスター茶帯アブソルート級
1- Ricardo Tanno  (Ogawa Team)
2- Jonny Shimizu  (Tani)
3- Yoshikazu Azuma  (Team Legnum)
3- Hato Daniel Pereira  (Gracie Barra Nagano)

 

 

マスター茶帯プルーマ級
1- Eduardo Tani  (Tani)
2- Hiroki Ishizaki  (Paraestra Gifu)
3- Adilson Ferreira França  (Fighting Spirit)

 

 

マスター茶帯ペナ級
1- Batore Kihara  (Gracie Oceania Japan)
2- Kaneko Haruhisa  (Newaza World Yotsukaido)
3- Eiji Sano  (Purebred Kyoto)
3- Tanaka Hiroshi  (Paraestra Gifu)

 

 

マスター茶帯レーヴィ級
1- Jonny Shimizu  (Tani)
2- Andre Yamahashi  (Ogawa Team)

 

 

マスター茶帯メジオ級
1- Ricardo Tanno  (Ogawa Team)
2- Itou Hideyuki  (Team Legnum)
3- Andre Takashi  (Tani)

 

 

シニア1  SENIOR1

シニア1黒帯アブソルート級
1- Jailton Cunha  (Gracie Barra Nagano)
2- Shinkawa Takeshi  (Team Legnum)
3- Gabriel Shibuya Viera  (Extreme BJJ)
3- Edison Kagohara  (Tensai Jiu Jitsu Academy)

 

 

シニア1黒帯プルーマ級
1- Milton Moriya  (Rocha Okazaki)
2- Edison Kagohara  (Tensai Jiu Jitsu Academy)

 

 

シニア1黒帯メイオペサード級
1- Gabriel Shibuya Viera  (Extreme BJJ)
2- Shinkawa Takeshi  (Team Legnum)

 

 

シニア1黒帯ペサディシモ級
1- Carlos Toyota  (Carlos Toyota BJJ)
2- Jailton Cunha  (Gracie Barra Nagano)

 

 

シニア1白帯アブソルート級 
1- Tsuyoshi Ouchi  (Shimada Jiu Jitsu)
2- Hashiba Masakazu  (Suto Academy)
3- Manoel das Neves  (Suto Academy)

 

 

シニア1白帯ガロ級
1- Sakai Norio  (Striking Gym Ares)
2- Inamoto Shuhei  (Tani )

 

 

シニア1白帯プルーマ級
1- Abe Yuji (Gracie Oceania Japan)
2- Tanizaki Akira  (GSB)
3- Takeda Hiroaki  (Alive)

 

 

シニア1白帯ペナ級
1- Miguel Murata  (Rocha Okazaki)
2- Itou Yasushi  (Gracie Barra Aichi)

 

 

シニア1白帯レーヴィ級
1- Kamiya Naoki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Manoel das Neves  (Suto Academy)

 

 

シニア1白帯メジオ級
1- Da Silva Marcito Jose Rodrigues  (Carlos Toyota BJJ)
2- Hashiba Masakazu  (Suto Academy)

 

 

シニア1青帯アブソルート級 
1- Jose Francisco Messia Tsuchiya  (Extreme BJJ)
2- Silvio Tanaka  (Extreme BJJ)
3- Kawai Nobuhisa  (Team Ichiken Toyohashi BJJ)
3- Zanchin Marcio  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

シニア1青帯ガロ級
1- Morita Masakazu  (Newaza World)
2- Watabe Kentaro  (Striking Gym Ares)

 

 

シニア1青帯プルーマ級
1- Takenaka Nobuo  (Team Legnum)
2- Tadao Jun  (Tani)

 

 

シニア1青帯ペナ級
1- Kamarao Silva  (Carlos Toyota BJJ)
2- Mitsuguchi Tadashi  (Alive)
3- Tamura Jun  (Tani)
3- Kazuyoshi Nakane  (Striking Gym Ares)

 

 

シニア1青帯レーヴィ級
1- Silvio Tanaka  (Extreme BJJ)
2- Marcos Guimarães  (Rocha Jiu Jitsu)

 

 

シニア1青帯ペサディシモ級
1- Jose Francisco Messia Tuchiya  (Extreme BJJ)
2- Zanchin Marcio  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

シニア1紫帯アブソルート級
1- Rui Lorenço  (Ogawa Team)
2 - Erik Nomata  (Extreme BJJ)

 

 

シニア1紫帯メジオ級
1- Roberto Brito  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

シニア2  SENIOR2

シニア2青帯メジオ級
1- Silva Paulo  (Gracie Barra Nagano)
2- Fuji Katsuyoshi  (Fukuzumi Jiu Jitsu)

 

 

シニア2紫帯アブソルート級
1- Ishikura Katsutoshi  (Suto Academy)
2- Ayukawa Yuzuru  (Ishida Dojo)
3- Nishimoto Koji  (Shimada Jiu Jitsu)
3- Sato Kouichi  (Suto Academy)

 

 

シニア2紫帯プルーマ級
1- Shima Takayuki  (Team Legnum)
2- Sato Kouichi  (Suto Academy)

 

 

シニア2紫帯メジオ級
1- Ayukawa Yuzuru  (Ishida Dojo)

 

 

シニア2紫帯ペサード級
1- Ishikura Katsutoshi  (Suto Academy)

 

 

シニア2紫帯アブソルート級
1- Kanessada Tsutomu  (NEX)
2- Sergio de Castro  (Tani)

 

 

シニア2茶帯スペルペサード級 
1- Sergio de Castro  (Tani)

 


女子  (FEMININO)

女子アダルト白帯アブソルート級
1- Mitie Doami  (TR Jiu Jitsu)
2- Clelia Regina Machado  (Gracie Barra Aichi)
3- Paloma Kawasaki  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Karina Akamine  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

女子白帯プルーマ級
1- Paloma Kawasaki  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Diane Hirami  (Gracie Barra Aichi)

 

 

女子アダルト白帯ペナ級
1- Renata Nakaoka  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Toriyama Yukie  (Trust Jiu Jitsu Academy)
3- Caroline Suto  (Suto Academy)
3- Rafaela Nakatani Moreno  (Extreme BJJ)

 

 

女子アダルト白帯メジオ級
1- Clelia Regina Machado  (Gracie Barra Aichi)
2- Mari Sato  (Ogawa Team)
3- Camila Yamamoto  (Rocha Okazaki )

 

 

女子アダルト白帯ペサディシモ級
1- Mitie Doami  (TR Jiu Jitsu)

 

 

女子アダルト青帯アブソルート級
1- Kenia Kosuda  (Rocha Okazaki)
2- Keila Kosuda  (Rocha Okazaki)
3- Viviane Katakura  (Rocha Okazaki Jiu Jitsu)
3- Katia Kanashiro  (Extreme BJJ)

 

 

女子アダルト青帯プルーマ級
1- Fukuzumi Fumika  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Kenia Kosuda  (Rocha Okazaki)

 

 

女子アダルト青帯ペナ級
1- Isabelle de Souza  (Gracie Barra Aichi)
2- Keila Kosuda  (Rocha Okazaki)
3- Hatano Noriko  (Alive)
3- Kyoko Toro  (Fujita Jiu Jitsu)

 

 

女子アダルト青帯レーヴィ級
1- Endou Yumiko  (Alive)
2- Harumi Oliveira  (Ogawa Team)
3- Katia Kanashiro  (Extreme BJJ)

 

 

女子アダルト青帯ペサード級
1- Viviane Kayakura  (Rocha Okazaki Jiu Jitsu)

 

 

女子マスター白帯アブソルート級
1- Camila Yamamoto  (Rocha Okazaki)
2- Komon Hitomi  (Extreme BJJ)

 

 

女子マスター白帯ペナ級
1- Komon Hitomi  (Extreme BJJ)
2- Selma Silva (Tani)

 

 

プレミリン (PRE MIRIN)

プレミリン白/灰帯プルーマ級
1- Vitor Yudi  (Gracie Barra Aichi)
2- Kiryu Oguri  (Bonsai / Bull Terrier)
3- Ikuta Daichi  (Trust Jiu Jitsu Academy)

 

 

プレミリン白/灰帯ペナ級
1- Gustavo ferreira Franco  (Extreme BJJ)
2- Henrique Arakaki  (Extreme BJJ)
3- Leander de Souza  (Gracie Barra Aichi)

 

 

プレミリン白/灰帯メジオ級
1- Agatha Mayara Franco  (Extreme BJJ)
2- Yuki Sato  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

ミリン (MIRIN)

ミリン白/黄帯ガロ級
1- Massaharu Kawasaki  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Arata Nakano  (Bonsai / Bull Terrier)
3- Uchiyama Kaisei  (Team Ichiken Toyohahsi BJJ)
3- Yamaguchi Naoto  (Team Ichiken Toyohashi BJJ)

 

 

ミリン白/黄帯プルーマ級
1- Hayato Miyazaki  (NEX)
2- Koji Inada  (Jaws Academy)
3- Kotaro Suzuki (Bonsai / Bull Terrier)

 

 

ミリン白/黄帯ペナ級
1- Itou Riku  (Team Legnum)
2- Danilo Hamazaki  (Carlos Toyota BJJ)
3- Henrique Yuji Takeda  (Extreme BJJ)

 

 

ミリン白/黄帯レーヴィ級
1- Makino Riku  (Team Ichiken Toyohashi BJJ)
2- Kairi Yokoyama  (Bonsai / Bull Terrier)
3- Brian Shimogaki  (extreme BJJ)
3- Kawai Yuuki  (Team Ichiken Toyohashi BJJ)

 

 

ミリン白/黄帯メジオ級
1- Yuji Sato  (Carlos Toyota BJJ)
2- Tsuruta Shinya  (Team Legnum)
3- Stivie Hideki Potenza  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

ミリン白/黄帯メイオペサード級
1- Ruiz Kevin  (Ogawa Team)
2- Weslei Simão  (Tani)
3- Eiji Furukawa  (Extreme BJJ)

 

女子ミリン (MIRIN FEMININO)

女子ミリン白/黄帯ガロ級
1- Narumi Kamogawa  (Bonsai / Bull Terrier)
2- Tamako Suzuki  (Bonsai / Bull Terrier)
3- Marcela Kaori  (Extreme BJJ)
3- Larissa Fukushima  (Extreme BJJ)

 

 

女子ミリン白/黄帯プルーマ級
1- Touma Yui  (Team Ichiken Toyohashi BJJ)
2- Fernanda Makiyama Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Flavia Camarozano  (Tani)
3- Nao Ota (Bonsai / Bull Terrier)

 

 

女子ミリン白/黄帯ペサード級
1- Agatha de Souza  (Extreme BJJ)
2- Priscila Camarozano  (Tani )

 

 

女子ミリン白/黄帯スペルペサード級
1- Pamela Fernandes  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Bruna Kayano  (Tani)

 

 

女子ミリン白/黄帯ペサディシモ級 
1- Lena Shimahara  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

インファンティウ (INFANTIL)

インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級
1- Satou Shiuto  (GSB)
2- Pedro Augusti Yokomiso  (Extreme BJJ)
3- Felipe Inada  (Jaws Academy)
3- Rodrigo Miura  (Suto Academy)

 

 

インファンティウ白/黄/橙帯プルーマ級
1- Touma Yuuse  (Team Ichiken Toyohashi BJJ)
2- Alexander Moura  (Extreme BJJ)
3- Guilherme Takahama  (Carlos Toyota BJJ)
3- Uchiyama Nagisa  (Team Ichiken Toyohashi BJJ)

 

 

インファンティウ白/黄/橙帯ペナ級
1- Nick Yamada  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Maeda Issa  (Suto Academy)
3- Victor Silva  (Tani)
3- Matheus Takamatsu  (Gracie Barra Aichi)

 

 

インファンティウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1- Koki Matsuo  (NEX)
2- Caio Kawasaki  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Jerry Silva  (Carlos Toyota BJJ)
3- Igor Tanabe  (Extreme BJJ)

 

 

インファンティウ白/黄/橙帯メジオ級
1- Cristian Fernandes Santos  (Gracie Oceania Japan)
2- Rafael Inazawa  (Extreme BJJ)
3- Guilherme Omura  (Paraestra Gifu)

 

 

インファンティウ白/黄/橙帯ペサード級
1- Kevin Masayuki  (Carlos Toyota BJJ)
2- Masami Aoyama  (Extreme BJJ)
3- Yukio Morikiu  (Ogawa Team)

 

 

インファンティウ白/黄/橙帯ペサディシモ級
1- Endrew Sato  (Carlos Toyota BJJ)
2- Lucas Mario  (Carlos Toyota BJJ)
3- Brendo Kondo  (Ogawa Team)

 

女子インファンティウ (INFANTIL FEMININO)

女子インファンティウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1- Sarah Kaori  (Tani)
2- Haruki Ishiguro  (Bonsai / Bull terrier)
3- Fabiana Araujo Kamada  (Extreme BJJ)

 

 

女子インファンティウ白/黄/橙帯メジオ級
1- Pamela Simão  (Tani)

 

 

インファント・ジュベニウ (INFANTO JUVENIL)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯ガロ級
1- Marcos Felipe  (Extreme BJJ)
2- Andreas Nomura  (Extreme BJJ)
3- Taiki Makino  (Team Ichiken Toyohahsi BJJ)

 

 

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯プルーマ級
1- Michel Yudi Mitani Tanabe  (Gracie Barra Aichi)
2- Gabriel Seiji Omura  (Paraestra Gifu)

 

 

インファント・ジュベニウ白/黄ペナ級
1- Diego Henrique  (Ogawa Team)
2- Victor Dobashi  (Extreme BJJ)

 

 

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1- Walter de Lima  (Extreme BJJ)
2- Shoya Ishiguro  (Bonsai / Bull Terrier)
3- Kenji Shimahara  (Carlos Toyota BJJ)
3- Fernando Heitor  (Extreme BJJ)

 

 

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯メジオ級
1- Nakakushi Akira  (NEX)
2- Masatoro Tokai  (RB Academy)
3- Leonardo Takeshi  (Playboy Jiu Jitsu)
3- Wesley Akira  (Extreme BJJ)

 

 

インファント・ジュベニウ白/黄メイオペサード級
1- Yan Kioci Matsumoto  (Extreme BJJ)

 

 

インファント・ジュベニウ橙帯/ 緑帯メイオペサード級 (FAIXA LARANJA/VERDE)
1- Christian Nakashima  (Gracie Oceania Japan)
2- Bruno Guimarães  (Rocha Jiu Jitsu)

 

女子インファント・ジュベニウ (INFANTO JUVENIL FEMININO)

女子インファント・ジュベニウ白/黄ペナ級
1- Rakel Kawasaki  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Ingrid Ferreira Franco  (Extreme BJJ)
3- Thamiris Fukushima  (Extreme BJJ)

 

 

女子インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1- Jhenifer Hirami  (Gracie Barra Aichi)
2- Jenifer Nara Gutierres (Extreme BJJ)
3- Jaqueline Sampaio  (Carlos Toyota BJJ)

 

 

ジュベニウ  (JUVENIL)

ジュベニウ白帯プルーマ級
1- Ken Nagata  (Rocha Jiu Jitsu)

 

 

ジュベニウ白帯アブソルート級
1- Hamazaki Ryu  (Carlos Toyota BJJ)
2- Ken Nagata  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Tanaka Yuuji  (Fort Jiu Jitsu)

 

女子ジュベニウ  (JUVENIL FEMININO)

女子ジュベニウ白帯レーヴィ級
1- Erika Saziki  (Tani)

 

 

女子ジュベニウ白帯アブソルート級
1- Erika Saziki  (Tani)
2- Caroline Suto  (Suto Academy)

 

 

JUIZ - REFEREE

 

STAFF

 

EQUIPE MEDICA

 

GRANDE SORTEADO PARABENS!!!!!(GANHADOR DA PASSAGUEM PARA EUROPEU DE JIU JITSU 2011)

 

EXTREME BJJ

 

EXTREME BJJ KIDS

 

EXTREME BJJ

 

TEAM LEGNUM

 

SUTO ACADEMY

 

ROCHA JIU JITSU

 


 

ROCHA OKAZAKI

 

ROCHA JIU JITSU

 


 

GRACIE OCEANIA JAPAN

 

BONSAI  ACADEMY