DUMAU INTERNATIONAL JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2011

Date: April 30th, May 01th
Place: Aoyama Budokan

 

公式結果 RESULTADOS

Report  (Click Here)

Report (Click Here)

  

Galerias de Imagens (Escolha pelo número)

Galerias de Fotos:
>> 01 02 03 04 05 06 07 08
>> 09 10 11 12 13 14 15 16
Galerias de Fotos: by Cristian Suzuki
>> 01 02 03 04 05 06 07
>> 08 09 10 11 12 13 14

 

 

 ADULTO

アダルト白帯ガロ級
1- Ken Nagata  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Suzuki Yudai (Gracie Barra)
3- Saulo Rogerio  (Carlos Toyota BJJ)
3- Nagai Katsuya  (Ogawa Team)

アダルト白帯プルーマ級
1- Hiramatsu Takarou  (Team Legnum)
2- Imai Riyuuta  (Trust JJ Academy)
3- Bruno Ishi  (Gracie Barra)
3- Ogawa Shiouta  (Paraestra Gifu)

アダルト白帯ペナ級
1- Nishiguchi Kentarou  (Ishida Dojo)
2- Arao Tomoharu  (Alive)
3- Takashi Nagashima  (Ryan Gracie Team)
3- Tozawa Jun  (Ares)

アダルト白帯レーヴィ級
1- Rafael Shikasho  (Carlos Toyota BJJ)
2- Yosuke Enya  (Gracie Barra)
3- Honda Akio  (Team Legnum)
3- Shin Gen San  (Team Legnum)

アダルト白帯メジオ級
1- Alam Careca  (Tani Team)
2- Renato Murata  (Champion Team)
3- Felipe Okuji (Shinkai Dojo BJJ)
3- Imai Kento (Trust JJ Academy)

アダルト白帯メイオペサード級
1- Murase Takahiro  (Nascer do Sol)
2- Mizuno Kouhei  (Fubuki BJJ)
3- Heitor Harigaya  (Bull Terrier Bonsai)
3- Thiago Fernandez  (Ogawa Team)

アダルト白帯スペルペサード級
1- Giedre Santana  (Bull Terrier Bonsai)
2- Dirlei Marques  (Ryan Gracie Team)
3- Fabio Oshi  (Ogawa Team)
3- Eric Wahlrab  (Team Legnum)

アダルト白帯アブソルート級
1- Giedre Santana  (Bull Terrier Bonsai)
2- Felipe Okuji  (Shinkai Dojo BJJ)
3- Tahara Hiroshi  (Ares)
3- Alam Careca  (Tani Team)

 MASTER

マスター白帯ガロ級
1- Sakuda Kouhei  (Team Legnum)
2- Watanabe Yoshio  (Ogawa Team)

マスター白帯プルーマ級
1- Tiago Okamoto  (Gracie Barra)
2- Fujikawa Kenji  (Alive Tigre)
3- Teranishi Motoki  (Paraestra Osaka)
3- Cristian Suzuki  (Ogawa Team)

マスター白帯ペナ級
1- Alexandre Major  (Ogawa Team)
2- Sumoto Kouzou  (Team Legnum)
3- Shuko Sasaki (Yama Gym)
3- Fujimoto Hideki  (Nex)

マスター白帯レーヴィ級
1- Carlos Eduardo Ishi  (Gracie Barra)
2- Reginaldo Silva  (Team Legnum)
3- Elisio Ferreira  (Gracie Barra)
3- Anderson Miyazaki  (Gracie Barra)

マスター白帯メジオ級
1- Katsumata Daisuke  (Shinkai Dojo BJJ)
2- Eduardo Ferreira  (Ogawa Team)
3- Claudio Agena  (Gracie Barra)

マスター白帯メイオペサード級
1- Fumihito Nao  (Paraestra Osaka)
2- Evandro Hayashi  (Ogawa Team)
3- Eduardo Sanches  (Ogawa Team)
3- Andres Sekeres  (Gracie Barra)

マスター白帯スペルペサード級
1- Carlos Moreira  (Bull Terrier Bonsai)
2- Jun Sakamoto  (Ogawa Team)
3- Masuda Masaru  (Trust JJ Academy)

マスター白帯アブソルート級
1- Carlos Moreira  (Bull Terrier Bonsai)
2- Carlos Eduardo Ishi  (Gracie Barra)
3- Marcelino Shimamura  (Ogawa Team)
3- Reginaldo Silva  (Team Legnum)

 SENIOR 1

シニア1白帯ガロ級
1- Andou Kouji  (Paraestra Gifu)
2- Igawa Shinya  (Ares)

シニア1白帯プルーマ級
1- Oonuma Hidenobu  (W.K. Toikatsu Dojo Basara)
2- Morihara Tooru  (Bull Terrier Bonsai)

シニア1白帯メジオ級
1- Silvio Silva  (Shinkai Dojo BJJ)
2- Tsuruta Katsushi  (Team Legnum)
3- Yasuda Yasuhiro  (Paraestra Gifu)

SENIOR 2

シニア2白帯プルーマ級
1- Harakawa Takanobu  (Yama Gym)
2- Koyama Ken Ichi (Ogawa Team)
3- Ito Koji  (Gracie Barra)
3- Tanizaki Akira  (GSB)

ADULTO

アダルト青帯ガロ級
1- Mori Kaname  (Nascer do Sol)
2- Nakanishi Tetsuo  (Trust JJ Academy)
3- Takeshima Keita  (Ishida Dojo)
3- Ootsu Seiji  (Gracie Barra)

アダルト青帯プルーマ級
1- Anderson Masao  (Ogawa Team))
2- Yoshida Shiri  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Oohashi Koutaro  (Team Legnum)
3- Shimada Takao  (G-Free)

アダルト青帯ペナ級
1- Vanderlei Cardoso  (Gracie Barra)
2- Kanehira Daisuke  (CB Impact)
3- Takeda Shinsuke (Yama Gym)
3- Wagner Okada  (Ogawa Team)

アダルト青帯レーヴィ級
1- Robson Tanno  (Ryan Gracie Team)
2- Junichi Ohta  (Club Barbarian)
3- Andrei Liu  (Bull Terrier Bonsai)
3- Shiraishi Katsuki  (Gracie Barra)

アダルト青帯メジオ級
1- Everton Assao  (Ryan Gracie Team)
2- Bruno Rodrigues  (Ryan Gracie Team)
3- Alan Tokio  (Team Legnum)
3- Hideki Koide  (Paraestra Gifu)

アダルト青帯メイオペサード級
1- Bruno Honda  (Ryan Gracie Team)
2- Fujiyama Kenta  (Tri Force Aoyama)
3- Jung Jae Ik  (Team Legnum)

アダルト青帯アブソルート級
1- Lucas Takano  (Champion Team)
2- Sugiyama Takeshi  (GSB)
3- Jeferson Mochizuki  (Ogawa Team)
3- Jung Jae Ik  (Team Legnum)

 MASTER

マスター青帯ガロ級
1- Nakatani Ryo  (Bull Terrier Bonsai)
2- Takehana Hideki  (Team Legnum)
3- Takumi Mizuno  (Ishida Dojo)
3- Hiroshi Sassaki  (Gracie Barra)

マスター青帯プルーマ級
1- Fabio Gonçalves  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Cacio Boni  (Ogawa Team)
3- Itou Yoshiyaki  (Nascer do Sol)
3- Kurita Tomoharu  (Gracie Barra)

マスター青帯ペナ級
1- Kazumi Leandro  (Paraestra Gifu)
2- Shimono Toshitsubu  (GSB)
3- Kawai Nobuaki  (Ares)
3- Matsubara Shintarou (Nascer do Sol)

マスター青帯レーヴィ級
1- Ikegaya Takashi  (Yama Gym)
2- Rodrigo de Souza (Gracie Barra)
3- Nagamine Ronaldo  (Paraestra Gifu)
3- Alex Oliveira  (Ogawa Team)

マスター青帯メジオ級
1- Arge Hiroshi  (Rocha Okazaki)
2- Rodrigo Sumikawa  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Ricardo Silva  (Ogawa Team)
3- Emerson Ishizaki  (Ryan Gracie Team)

マスター青帯メイオペサード級
1- Jorge Kimura  (Carlos Toyota BJJ)
2- Andre Nishizawa  (Ogawa Team)
3- Renato Bedin  (Carlos Toyota BJJ)

マスター青帯ペサディシモ級
1- Sakakibara Kazumasa  (Ogawa Team)
2- Allysson Yamazaki  (Ryan Gracie Team)

マスター青帯アブソルート級
1- Sakakibara Kazumasa  (Ogawa Team)
2- Arge Hiroshi  (Rocha Okazaki)
3- Ricardo Silva  (Ogawa Team)
3- Isobe Atsushi  (Bull Terrier Bonsai)

SENIOR 1

シニア1青帯プルーマ級
1- Yamawaki Toshimitsu  (Team Legnum)
2- Saito Harufumi  (Club Barbarian)
3- Ito Yosushi  (Gracie Barra)
3- Kimura Massaro (Ogawa Team)

シニア1青帯ペナ級
1- Kamarão Silva  (Carlos Toyota BJJ)
2- Takahashi Sashio  (Gracie Barra)

シニア1青帯レーヴィ級
1- Nelson Tanisaki  (Paraestra Gifu)
2- Marcos Guimarães  (Rocha Jiu Jitsu)

シニア1青帯メジオ級
1- Mauricio Maranhão  (Rocha Jiu Jitsu)

シニア1青帯メイオペサード級
1- Murakami Eiji (Team Legnum)
2- Marcio Zanchin  (Carlos Toyota BJJ)
3- Cesar Camarozano  (Tani Team)

シニア1青帯アブソルート級
1- Marcio Zanchin  (Carlos Toyota BJJ)
2- Kawai Nobuhisa  (Ichiken JJ Academy Toyohashi)
3- Mauricio Maranhão  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Murakami Eiji  (Team Legnum)

SENIOR 2

シニア2青帯ガロ級
1- Uchiyama Wataru  (Ichiken JJ Academy Toyohashi)
2- Satonaka Eiji  (Paraestra Osaka)

 

ADULTO

アダルト紫帯ガロ級
1- Fabio Mitsuka  (Ryan Gracie Team)
2- Kinoshita Shun  (Team Barbosa Japan)
3- Naritomi Hisato  (Paraestra Osaka)
3- Tanaka Katsuya  (Trust JJ Academy)

アダルト紫帯プルーマ級
1- Hiro Yamaniha  (Bull Terrier Bonsai)
2- Hashimoto Tomoyuki  (Team Legnum)
3- Tanaka Masashi  (Trust JJ Academy)
3- Nagami Keisuke  (Alive)

アダルト紫帯ペナ級
1- Takao Seiji  (Nex)
2- Diego Hatta  (Tensai JJ Academy)
3- Teco Honjo  (Ogawa Team)
3- Mori Aichiro  (Gracie Barra)

アダルト紫帯レーヴィ級
1- Kleber Koike  (Bull Terrier Bonsai)
2- Carlos Kimura  (Ogawa Team)
3- Fausto Takanashi  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Luan Arouca  (Gracie Barra)

アダルト紫帯メジオ級
1- Anderson Takahashi  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Everton Iwanaga  (Bull Terrier Bonsai)
3- Sakagami Ryousuke  (Team Legnum)
3- Miyoshi Hiroshi  (Team Legnum)

アダルト紫帯メイオペサード級
1- Okuzawa Kousuke  (Team Legnum)
2- Thiago Shikawa  (Carlos Toyota BJJ)
3- Sadao Euhara  (Ogawa Team)
3- Hernando Marquez  (Gracie Barra)

アダルト紫帯ペサード級
1- Shimura Seiya  (Carlos Toyota BJJ)
2- Kelson Osaku  (Ryan Gracie Team)

アダルト紫帯スペルペサード級
1- Lucas Tanni (Carlos Toyota BJJ)
2- Charles Gaspar  (Gracie Barra)

アダルト紫帯アブソルート級
1- Kleber Koike  (Bull Terrier Bonsai)
2- Lucas Tanni  (Carlos Toyota BJJ)
3- Okuzawa Kousuke  (Team Legnum)
3- Anderson Takahashi  (Rocha Jiu Jitsu)

 MASTER

マスター紫帯ペナ級
1- Ito Hirokuni  (Jaws JJ Academy)
2- Kobayashi Youhei  (Ichiken JJ Academy Toyohashi)
3- Hara Akira  (Team Legnum)
3- Nakamura Daisuke  (GSB)

マスター紫帯レーヴィ級
1- Rodrigo Takemoto  (Ryan Gracie Team)
2- Alexandre Tanimoto  (Ogawa Team)
3- Alesandro Eto  (Tensai JJ Academy)
3- Elves Machado  (Gracie Barra)

マスター紫帯メイオペサード級
1- Alexandre Torquato  (Ogawa Team)
2- Miura Megumu  (Team Legnum)
3- Sunda Satoshi  (Mugen Jiu Jitsu)
3- Andre Iwashita  (Ryan Gracie Team)

マスター紫帯アブソルート級
1- Alexandre Torquato  (Ogawa Team)
2- Alesandro Eto  (Tensai JJ Academy)
3- Takagi Tetsuhiro  (Nascer do Sol)
3- Hara Akira  (Team Legnum)

SENIOR 1

シニア1紫帯プルーマ級
1- Matsushita Takeshi  (GSB)
2- Kitashima Hiroshi  (Club Barbarian)
3- Taniwaki Yasuto  (Paraestra Osaka)
3- Takenaka Nobuo  (Team Legnum)

シニア1紫帯メジオ級
1- Miura Kouki  (Paraestra Gifu)
2- Koji Nishimoto  (Shimada Jiu Jitsu)
3- Ruiz Lorenzo  (Ogawa Team)
3- Paulo Silva  (Ogawa Team)

シニア1紫帯アブソルート級
1- Ruiz Lorenzo  (Ogawa Team)
2- Takenaka Nobuo  (Team Legnum)

SENIOR 2

シニア2紫帯アブソルート級
1- Koji Nishimoto (Shimada Jiu Jitsu)
2- Ayukawa Yuzuru  (Ishida Dojo)
3- Paulo Silva  (Ogawa Team)

ADULTO

アダルト茶帯ガロ級
1- Lee Sansu  (Trust JJ Academy)
2- Todokoro Masaaki  (Paraestra Gifu)

アダルト茶帯プルーマ級
1- Mizuarai Yuichirou  (X-Treme JJ Academy)
2- Jonathas Sakata  (Gracie Barra)
3- Kuragane Yuuji  (Paraestra Matsudo)

アダルト茶帯ペナ級
1- Kako Takuto  (GSB)
2- Takayama Tooru  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Gilberto Tadashi  (Team Legnum)
3- Takebayashi Yuu  (G-Free)

アダルト茶帯レーヴィ級
1- Koyama Takayuki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Okuda Teruyuki  (X-Treme JJ Academy)
3- Hatori Ken Ichi  (Nex)
3- Tainaka Hideaki  (Tani Team)

アダルト茶帯メジオ級
1- Leandro Kusano  (Ogawa Team)
2- Kawamura Yoshinobu  (Nex)

アダルト茶帯メイオペサード級
1- Roberto Yokoyama  (Ryan Gracie Team)
2- Wanderson Bailão  (Ogawa Team)

アダルト茶帯ペサディシモ級
1- Edson PegaLeve  (Carlos Toyota BJJ)
2- Itabashi Yuusuke  (Gracie Barra)

アダルト茶帯アブソルート級
1- Kako Takuto  (GSB)
2- Roberto Yokoyama  (Ryan Gracie Team)
3- Mizuarai Yuichirou (X-Treme JJ Academy)
3- Leandro Kusano  (Ogawa Team)

 MASTER

マスター茶帯ペナ級
1- Shinji Saito  (Gracie Barra)
2- Sano Eiji  (Purebred Kyoto)
3- Batore Kihara  (Ryan Gracie Team)
3- Okuno Yoshihisa  (Team Legnum)

マスター茶帯レーヴィ級
1- Kusu Yuuji  (Gracie Barra)
2- Yoshikazu  Azuma  (Team Legnum)
3- Jaime Akiyama  (Ryan Gracie Team)
3- Carlos Kadowaki  (Ryan Gracie Team)

マスター茶帯ペサード級
1- Fernando Sakai  (Infight Japan)
2- Antonio Carlos Utimura  (Team Legnum)

マスター茶帯アブソルート級
1- Fernando Sakai  (Infight Japan)
2- Kusu Yuuji  (Gracie Barra)
3- Oohara Mitihiro  (Pogona Gym)
3- Sakabe Yukio  (Ryan Gracie Team)

SENIOR 1

シニア1茶帯プルーマ級
1- Ishizaki Hiroki  (Paraestra Gifu)
2- Shima Takayuki  (Team Legnum)

シニア1茶帯メジオ級
1- Andre Yamahashi  (Ogawa Team)
2- Andre Takashi  (Tani Team)
3- Antonio Porto  (Team Legnum)

シニア1紫帯ペサード級
1- Daniel Hato (Ogawa Team)
2- Ishikura Katsutoshi  (Team Legnum)

シニア1紫帯アブソルート級
1- Daniel Hato  (Ogawa Team)
2- Ishikura Katsutoshi  (Team Legnum)
3- Okuno Yoshihisa  (Team Legnum)

ADULTO

アダルト黒帯プルーマ級
1- Ikuta Makoto  (Trust JJ Academy)
2- Yoshioka Takahito  (Team Legnum)
3- Edison Kagohara  (Over Limit BJJ)

アダルト黒帯ペナ級
1- Tsukada Ichitaro  (Damm Fight Japan)
2- João Lenine Kawauchi  (Ryan Gracie Team)

アダルト黒帯レーヴィ級
1- Koji Shibasaki  (Club Barbarian)
2- Toshio Asada  (Gracie Barra)

アダルト黒帯メジオ級
1- Tiago Sakamoto  (Bull Terrier Bonsai)
2- Uehata Tetsuo  (Tani Team)

アダルト黒帯メイオペサード級
1- Matsumura Takeshi  (Team Barbosa Japan)
2- Henrique Maromba  (Tokai BJJ)

アダルト黒帯アブソルート級
1- Wanderson Amakawa  (Carlos Toyota BJJ)
2- Matsumura Takeshi  (Team Barbosa Japan)
3- Tiago Sakamoto  (Bull Terrier Bonsai)
3- Toshio Asada  (Gracie Barra)

 MASTER

マスター黒帯ペナ級
1- Rogerio Yoski Suto  (Gracie Barra)
2- Marcos Kenji Kawajiri  (Tokai BJJ)

マスター黒帯レーヴィ級
1- Alexandre Ogawa  (Ogawa Team)
2- Roberto Matsumura (Tokai BJJ)

マスター黒帯メジオ級
1- Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Ricardo Umezu  (Ogawa Team)
3- Anderson Marques  (Tokai BJJ)

マスター黒帯メイオペサード級
1- Cassimiro Suto  (Team Legnum)

マスター黒帯ペサディシモ級
1- Wanderson Amakawa  (Carlos Toyota BJJ)
2- Jailton Cunha   (Ogawa Team)
3- Shinkawa Takeshi  (Team Legnum)

マスター黒帯アブソルート級
1- Rogerio Yoski Suto  (Gracie Barra)
2- Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Jailton Cunha  (Ogawa Team)
3- Alexandre Ogawa (Ogawa Team)

 SENIOR 1

シニア1黒帯レーヴィ級
1- Fukuzumi Shinsuke  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Ricardo Ando  (Tokai BJJ)
 

女子 (FEMININO)

女子アダルト白帯プルーマ級
1- Miku Sakoda  (Team Legnum)
2- Lia Melo  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Kamila K. Porto (Team Legnum)
3- Ishino Maki (Bull Terrier Bonsai)

女子マスター白帯プルーマ級
1- Kanae Suzuki  (Bull Terrier Bonsai)
2- Risa Ito  (GSB)

女子アダルト白帯レーヴィ級
1- Patricia Ganaes  (Ogawa Team)
2- Takino Keiko  (Paraestra Osaka)
3- Thais Mitiko  (Ogawa Team)
3- Alice Tanaka  (Rocha Okazaki)

女子アダルト白帯アブソルート級
1- Patricia Ganaes  (Ogawa Team)
2- Natsumi Ruiz Jenifer  (Ogawa Team)
3- W.O.
 

女子アダルト青帯プルーマ級
1- Fukuzumi Fumika  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Nomura Yuuko  (Paraestra Osaka)
3- Tamires Takaki  (Shinkai Dojo BJJ)
3- Patricia Moura  (Ogawa Team)

女子アダルト青帯ペナ級
1- Inoue Mizuki  (Hakushinkai)
2- Kelly Kanatsu  (Team Legnum)
3- Toriyama Yukie  (Trust JJ Academy)

女子アダルト青帯レーヴィ級
1- Kath Yamada  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Matsuda Sayako  (Paraestra Osaka)

女子アダルト青帯アブソルート級
1- Kath Yamada  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Toriyama Yukie  (Trust JJ Academy)
3- Matsuda Sayako  (Paraestra Osaka)

女子アダルト紫帯ペナ級
1- Yuasa Rikako  (Pogona Gym)
2- Isabelle Souza (Gracie Barra)

女子アダルト紫帯アブソルート級
1- Yuasa Rikako  (Pogona Gym)
2- Isabelle Souza  (Gracie Barra)
3- Vanessa Bailão  (Ogawa Team)

女子マスター茶帯ペナ級
1- Yaginuma Shiho  (Unplugged Kokubunji)
2- W.O.

女子アダルト茶帯アブソルート級
1- Yaginuma Shiho  (Unplugged Kokubunji)