DUMAU OPEN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2011

 

Date: October 1st and 2nd
Place: Aoyama Budokan (Handa)

公式結果 RESULTADOS

Team Points (Adulto,Master,Senior)
1- Ogawa Team  (148 Points)
2- Bull Terrier Bonsai  (142 Points)
3- Rocha Jiu Jitsu  (131 Points)
4- Gracie Barra  (109 Points)
5-
Carlos Toyota BJJ (99 Points)
6- Ryan Gracie Team  (59 Points)
7- Club Barbarian (53 Points)
8- Team Legnum (50 Points)
9- GSB (37 Points)
10- Fukuzumi Jiu Jitsu (32 Points)

 

Team Points (Kids)
1- Gracie Barra
2- Ogawa Team
3- Sekitani Gold Team
 

 

ADULTO FAIXA BRANCA

アダルト白帯ガロ級
1- Saulo Rogerio  (Carlos Toyota BJJ)
2- Hijikata Hirofumi  (G-Free)
3- Fernando Masayuki  (Gracie Barra)
3- Yoshimichi Iwakuma  (Team Legnum)

アダルト白帯プルーマ級
1- Bruno Iamamoto  (Carlos Toyota BJJ)
2- Bruno Ishi  (Gracie Barra)
3- Robson Tagami (Rocha Jiu Jitsu)
3- Masato Mokuya  (Bull Terrier Bonsai)

アダルト白帯ペナ級
1- Fujita Youhei  (Bull Terrier Bonsai)
2- Suenobu Yuuya  (Seishinkan Jiu Jitsu)
3- Nakatani Takeru  (Yama Gym)
3- Taniguchi Tadashi  (G-Free)

アダルト白帯レーヴィ級
1- Mori Kazuya  (Sekitani Gold Team)
2- Inoue Kenta  (Team Legnum)
3- Felipe Nakashima  (Ogawa Team)
3- Iwahashi Takumi  (G-Free)

アダルト白帯メジオ級
1- Kackson Hatchwell  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Diogo Nagao  (Gracie Barra)
3- Roberto Toshimitsu  (Ogawa Team)
3- Imoto Yoshiyuki  (GSB)

アダルト白帯メイオペサード級
1- Diego Yude Silveira  (Carlos Toyota BJJ)
2- Hirata Satoshi  (G-Free)
3- Katagiri Kouiti  (Splash)
3- Kawashaki Carlos Eduardo  (Trust JJ Academy)

アダルト白帯ペサード級
1- Rafael Jinbara  (Carlos Toyota BJJ)
2- Elder Morales  (Ogawa Team)
3- Fabio Oshi  (Ogawa Team)
3- Ricardo Pezao (Tokai BJJ)

アダルト白帯ペサディシモ級
1- Ota Geder  (Bull Terrier Bonsai)
2- Jonata Takano  (Ogawa Team)
3- Go Sakamoto  (Ogawa Team)

アダルト白帯アブソルート級
1- Ota Geder  (Bull Terrier Bonsai)
2- Jackson Hatchwell  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Mori Kazuya  (Sekitani Gold Team)
3- Lindomar Silva  (Ogawa Team)

 

MASTER FAIXA BRANCA

マスター白帯ガロ級
1- Renato Sato  (Gracie Barra)
2- Kiyokazu Suzuki  (Bull Terrier Bonsai)

マスター白帯プルーマ級
1- Takasu Houki  (Ogawa Team)
2- Cristian Suzuki  (Ogawa Team)
3- Matsuda Hiroki  (GSB)
3- Takeda Masayuki  (Tani Team)

マスター白帯ペナ級
1- Kawamura Tsuyoshi  (K.O.Shooto Gym)
2- Ushimaru Daisuke (Gracie Barra)
3- Muneta Naoki  (Sekitani Gold Team)
3- Kitazawa Mitihito  (Splash)

マスター白帯レーヴィ級
1- Wada Satoru  (Tani Team)
2- Fabio Makishi  (Ryan Gracie Team)
3- Marcos Hamaoka  (Bull Terrier Bonsai)
3- Carlos Eduardo Ishi  (Gracie Barra)

マスター白帯メジオ級
1- Harada Hiroshi  (GSB)
2- Mario Fabiano (Carlos Toyota BJJ)
3- Sekeres Andrew  (Gracie Barra)

マスター白帯メイオペサード級
1- Carlos Moreira (Bull Terrier Bonsai)
2- Orlando Silva  (Ogawa Team)
3- Alberto Kikuchi  (Rocha Jiu Jitsu)

マスター白帯ペサディシモ級
1- Marcelino Shimura  (Ogawa Team)

マスター白帯アブソルート級
1- Marcos Hamaoka  (Bull Terrier Bonsai)
2- Wada Munenori  (Team Legnum)
3- Sekeres Andrew (Gracie Barra)
3- Carlos Eduardo Ishi  (Gracie Barra)

 

SENIOR1  FAIXA BRANCA

シニア1白帯プルーマ級
1- Mori Kentarou  (Splash)
2- Koyama Ken Ichi  (Ogawa Team)

シニア1白帯ペナ級
1- Yasumoto Tomohiro  (Trust JJ Academy)
2- Ohashi Junichi  (Team Legnum)

シニア1白帯レーヴィ級
1- Sergio Hideyuki  (Carlos Toyota BJJ)

シニア1白帯ペサード級
1- Emerson Potenza  (Carlos Toyota BJJ)

シニア1白帯アブソルート級
1- Sandro Lopes  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Sergio Hideyuki  (Carlos Toyota BJJ)
3- Emerson Potenza  (Carlos Toyota BJJ)

 

ADULTO FAIXA AZUL

アダルト青帯ガロ級
1- Tomohiro Takayanagi  (Club Barbarian)
2- Mori Kaname  (Nascer do Sol)
3- Nakanishi Tetsuo  (Trust JJ Academy)
3- Suzuki Yudai  (Gracie Barra)

アダルト青帯プルーマ級
1- Wendel Osaki  (Ogawa Team)
2- Yoshida Shinri  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Nakakushi Akira  (NEX)
3- Hiramatsu Takurou  (Team Legnum)

アダルト青帯ペナ級
1- Vanderlei Cardoso Takasaki  (Gracie Barra)
2- Sugihara Shin  (Trust JJ Academy)
3- Tahara Hiroshi  (Ares)
3- Hashibume Tetsuya  (Club Barbarian)

アダルト青帯レーヴィ級
1- Leandro Kishibe (Rocha Jiu Jitsu)
2- Edson Saiki  (Ogawa Team)
3- Luiz Tsukino  (Sekitani Gold Team)
3- Harry Hayashi  (Sekitani Gold Team)

アダルト青帯メジオ級
1- Everton Asao  (Ryan Gracie Team)
2- Diego Torao Komatsu  (Tokai BJJ)
3- Koaisawa Yuu  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Wagner Takeo  (Bull Terrier Bonsai)

アダルト青帯メイオペサード級
1- Andre Felipe Vieira  (Bull Terrier Bonsai)
2- Bruno Honda  (Ryan Gracie Team)

アダルト青帯ペサード級
1- Sakakibara Kazumasa  (Ogawa Team)
2- Sasaki Kouji  (NEX)

アダルト青帯ペサディシモ級
1- Marcos Para  (Gracie Barra)
2- Thiago Horikawa  (Carlos Toyota BJJ)

アダルト青帯アブソルート級
1- Andre Felipe Vieira  (Bull Terrier Bonsai)
2- Edson Saiki  (Ogawa Team)
3- Wendel Osaki  (Ogawa Team)
3- Bruno Honda  (Ryan Gracie Team)

 

MASTER FAIXA AZUL

マスター青帯ガロ級
1- Higashiguchi Atsushi  (Club Barbarian)
2- Ryo Nakatani  (Bull Terrier Bonsai)

マスター青帯プルーマ級
1- Yuji Abe  (Ryan Gracie Team)
2- Tiago Okamoto  (Gracie Barra)
3- Suzuki Hiromasa  (Team Barbosa Japan)
3- Kusui Korohiko  (Grip Jiu Jitsu)

マスター青帯ペナ級
1- Fukumoto Mitsuro  (Cobra Kai)
2- Yu Nakano  (Tani Team)
3- Atsushi Isobe  (Bull Terrier Bonsai)
3- Matsubara Shintaro  (Nascer do Sol)

マスター青帯レーヴィ級
1- Rodrigo Souza  (gracie Barra)
2- Tsukui Sora  (Team Legnum)
3- Takaaki Sugimoto  (Tokai BJJ
3- Eduardo Ferreira  (Ogawa Team)

マスター青帯メジオ級
1- Ricardo Silva (Ogawa Team)
2- Shimura Takashi  (Team Legnum)
3- Saul Tukio  (Bull Terrier Bonsai)
3- Fabiano Fukami  (Carlos Toyota BJJ)

マスター青帯メイオペサード級
1- Rodrigo Sumikawa  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Tsutsumi Toshiaki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)

マスター青帯ペサディシモ級
1- Jun Sakamoto  (Ogawa Team)
2- Sasaoka Hideki  (Tokai BJJ)

マスター青帯アブソルート級
1- Atsushi Isobe  (Bull Terrier Bonsai)
2- Rodrigo Souza  (Gracie Barra)
3- Ricardo Silva  (Ogawa Team)

 

SENIOR 1 FAIXA AZUL

シニア1青帯プルーマ級
1- Saito Harufumi  (Club Barbarian)
2- Tsukada Yoshihiro  (GSB)
3- Takehana Hideki  (Team Legnum)
3- Hanno Hiroshi  (Club Barbarian)

シニア1青帯レーヴィ級
1- Kameda Shin  (Ryan Gracie Team)
2- W.O

シニア1青帯メジオ級
1- Mauricio Maranhão  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Emerson Ishizaki  (Ryan Gracie Team)
3- Edson Hatta  (Over Limit JJ Academy)

シニア1青帯メイオペサード級
1- Junior Medeiros  (Carlos Toyota BJJ)
2- Marcio Zanchin  (Carlos Toyota BJJ)

シニア1青帯アブソルート級
1- Marcio Zanchin  (Carlos Toyota BJJ)
2- Mauricio Maranhão  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Marcos Guimarães  (Rocha Jiu Jitsu)

 

SENIOR 2 FAIXA AZUL

シニア2青帯ガロ級
1- Satonaka Eiji  (Paraestra Osaka)
2- Uchiyama Wataru  (Ichiken JJ Academy - Toyohashi)

 

ADULTO FAIXA ROXA

アダルト紫帯プルーマ級
1- Hiro Yamaniha  (Bull Terrier Bonsai)
2- Diemerson Hatta  (Over Limit JJ Academy)
3- Carlo Pena  (Atos Phillipines)
3- Teco Honjo (Ogawa Team)

アダルト紫帯ペナ級
1- Takahashi Kenta  (GSB)
2- Garizaldy Santos Jr.  (Atos Phillipines)
3- Inoue Satoshi  (Jaws JJ Academy)
3- Ito Hirokuni  (Jaws JJ Academy)

アダルト紫帯レーヴィ級
1- Kleber Koike  (Bull Terrier Bonsai)
2- Carlos Kimura  (Ogawa Team)
3- Matsushima Masaki  (Jaws JJ Academy)
3- Hatada Thiago Felipe  (Gracie Barra)

アダルト紫帯メジオ級
1- Anderson Takahashi  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Okuzawa Kousuke  (Team Legnum)
3- Sakagami Ryousuke  (Team Legnum)
3- Kinoshita Masakazu  (Tani Team)

アダルト紫帯メイオペサード級
1- Walter de Lima  (Bull Terrier Bonsai)
2- Ricardo Kawakita  (Carlos Toyota BJJ)

アダルト紫帯スペルペサード級
1- Shinmura Seiya  (Carlos Toyota BJJ)
2- Telmo Yoshioka  (Tokai BJJ)

アダルト紫帯アブソルート級
1- Kleber Koike  (Bull Terrier Bonsai)
2- Hatada Thiago Felipe  (Gracie Barra)
3- Matsushima Masaki  (Jaws JJ Academy)
3- Carlos Kimura  (Ogawa Team)

 

MASTER FAIXA ROXA

マスター紫帯プルーマ級
1- Gotou Takashi  (Team Legnum)
2- Matsuoka Atsushi  (Club Barbarian)

マスター紫帯ペナ級
1- Hara Akira  (Team Legnum)
2- Matsushita Takeshi  (GSB)
3- Nishikori Takayoshi  (Cobra Kai)
3- Okabe Toshiyuki  (Paraestra Higashi Osaka)

マスター紫帯レーヴィ級
1- Rodrigo Takemoto  (Gracie Barra)
2- Kojima Satoshi  (Yama Gym Shimada Jiu Jitsu)
3- Marcio Mitsuo Kobayashi  (Paraestra Gifu)
3- Yoshinaga Hiroaki  (Paraestra Osaka)

マスター紫帯メジオ級
1- Kelson Osaku  (Ryan Gracie Team)
2- Satokawa Yasuyuki  (Jaws JJ Academy)

マスター紫帯メイオペサード級
1- Alexandre Torquato  (Ogawa Team)
2- Ogino Masayuki (Team Legnum)

マスター紫帯アブソルート級
1- Kelson Osaku  (Ryan Gracie Team)
2- Rodrigo Takemoto (Gracie Barra)
3- Sakamoto Wataru  (Oka Jiu Jitsu)

 

SENIOR 1 FAIXA ROXA

シニア1紫帯プルーマ級
1- Sergio Mendes  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Kitajima Hiroshi  (Club Barbarian)

シニア1紫帯メジオ級
1- Roberto Brito  (Carlos Toyota BJJ)
2- Ayukawa Yuzuru  (Ishida Dojo)

 

SENIOR 2 FAIXA ROXA

シニア2紫帯プルーマ級
1- Ishikawa Satoru  (Cobra Kai)
2- Tanaka Mitsuomi  (T-SDF)

 

ADULTO FAIXA MARRON

アダルト茶帯ガロ級
1- Todokoro Masaaki  (Paraestra Gifu)
2- Lee Sansu  (Trust JJ Academy)

アダルト茶帯プルーマ級
1- Takabayashi Yuu (G-Free)
2- Jonathas Sakata  (Gracie Barra)
3- Asai Yuhei (NEX - Sports)
3- Yoshimoto Hidefumi (Mito Dojo)

アダルト茶帯ペナ級
1- Kako Takuto  (GSB)
2- Charles Gaspar  (Gracie Barra)
3- Takayama Tooru  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Hirao Yuuto  (X-Treme JJ Academy)

アダルト茶帯レーヴィ級
1- Koyama Takayuki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Maruyama Hama  (Jaws JJ Academy)
3- Roberto Yokoyama  (Ryan Gracie Team)

アダルト茶帯メジオ級
1- Ralph Go (Atos Phillipines)
2- Terashima Kuniaki  (Team - Hoda)
3- Takahata Kunio  (Paraestra Kakogawa)

アダルト 茶帯ペサード級
1- Sadayoshi Kurimori  (Gracie Barra)

アダルト茶帯アブソルート級
1- Sadayoshi Kurimori  (Gracie Barra)
2- Koyama Takayuki  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3- Maruyama Hama  (Jaws JJ Academy)
3-Kako Takuto  (GSB)

 

MASTER FAIXA MARRON

マスター茶帯プルーマ級
1- Marcio Oyama  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Takashi Ogawa  (Bull Terrier Bonsai)

マスター茶帯ペナ級
1- Kunimitsu Tarui  (Tokai BJJ)
2- Wagner Pereira  (Ogawa Team)
3- Fernando Ferreira  (Ogawa Team)

マスター茶帯レーヴィ級
1- Alexandre Tanimoto  (Ogawa Team)
2- Carlos Kadowaki  (Ryan Gracie Team)
3- Yoshikazu Azuma  (Team Legnum)

マスター茶帯メジオ級
1- Junior Handa  (Jaws JJ Academy)
2- Akayama Junior  (Bull Terrier Bonsai)
3- Ricardo Tanno  (Ogawa Team)
3- Ruiz Lorenzo  (Ogawa Team)

マスター茶帯ペサード級
1- Edson Pegaleve  (Carlos Toyota BJJ)
2- Daniel Hato  (Ogawa Team)

マスター茶帯アブソルート級
1- Edson Pegaleve  (Carlos Toyota BJJ)
2- Ricardo Tanno  (Ogawa Team)

 

SENIOR 1 FAIXA MARRON

シニア1茶帯アブソルート級
1- Kawai Akira  (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2- Almir dos Santos  (Ogawa Team)
3- Ruiz Lorenzo  (Ogawa Team)

 

SENIOR 2 FAIXA MARRON

シニア2茶帯ペナ級
1- Koji Nishimoto  (Yama Gym Shimada JJ)
2- Okuno Yoshihisa  (Team Legnum)

 

ADULTO FAIXA PRETA

アダルト黒帯ペナ級
1- Shibasaki Koji  (Club Barbarian)
2- Tsukada Ichitaro  (Damm Fight Japan)
3- Mizuarai Yuichiro  (X-Treme JJ Academy)
3- João Lenine Kawauchi  (Ryan Gracie Team)

アダルト黒帯レーヴィ級
1- João Batista Yoshimura  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Henrique Maromba  (Tokai BJJ)

アダルト黒帯メジオ級
1- Roberto Satoshi  (Bull Terrier Bonsai)
2- Okuda Teruyuki  (X-Treme JJ Academy)

アダルト黒帯ペサディシモ級
1- Jailton Cunha  (Ogawa Team)
2- Morimoto Takeshi  (Team Legnum)
3- Amakawa Wanderson  (Carlos Toyota BJJ)

アダルト黒帯アブソルート級
1- Amakawa Wanderson  (Carlos Toyota BJJ)
2- Edmundo Cavalcante  (Bull Terrier Bonsai)

 

MASTER FAIXA PRETA

マスター黒帯メジオ級
1- Rogerio Yoski Suto  (Gracie Barra)
2- Toshio Asada  (Gracie Barra)
3- Teo Oliveira  (Tokai BJJ)
3- Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)

マスター 黒帯ペサード級
1- Cristiano Carioca  (Over Limit JJ Academy)
2- Anderson Marques  (Tokai BJJ)

マスター黒帯アブソルート級
1- Rogerio Yoski Suto  (Gracie Barra)
2- Cristiano Carioca  (Over Limit JJ Academy)
3- Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Jailton Cunha  (Ogawa Team)

 

SENIOR 1 FAIXA PRETA

シニア1黒帯ペナ級
1- Ishizaki Hiroki  (Paraestra Gifu)
2- Sano Eiji  (Kyoto Nanige)

シニア1黒帯メジオ級
1- Andre Yamahashi  (Ogawa Team)
2- Fukuzumi Shinsuke  (Fukuzumi Jiu Jitsu)

 

女子 (FEMININO)

女子アダルト白帯ガロ級
1- Caroline Rigoli  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Ikuta Yukiko  (Trust JJ Academy)

女子アダルト白帯プルーマ級
1- Renata Nakaoka (Rocha Jiu Jitsu)
2- Adriane Kimura  (Ogawa Team)
3- Kanae Suzuki  (Bull Terrier Bonsai)
3- Risa Ito  (GSB)

女子アダルト白帯ペナ級
1- Muneta Tiyoko  (Sekitani Gold Team)
2- Natsumi Ruiz  (Ogawa Team)

女子アダルト白帯レーヴィ級
1- Takino Keiko  (Paraestra Higashi Osaka)
2- Tatiane Kikuchi  (Rocha Jiu Jitsu)

女子マスター白帯プルーマ級
1- Kana Aruga  (Ogawa Team)
2- Hishida Ryuko  (Trust JJ Academy)

女子アダルト青帯プルーマ級
1- Takano Satomi  (Club Barbarian)
2- w.o

女子アダルト青帯ペナ級
1- Kath Yamada  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Aki Yu (Bull Terrier Bonsai)

女子アダルト青帯アブソルート級
1- Kath Yamada  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Toriyama Yukie  (Trust JJ Academy)
3- Patricia Ganaes  (Ogawa Team)
3- Aki Yu  (Bull Terrier Bonsai)

女子アダルト紫帯ペナ級
1- Yuasa Rikako  (Pogona Gym)

女子アダルト紫帯アブソルート級
1- Yuasa Rikako  (Pogona Gym)

 

プレミリン (PRE MIRIN)

プレミリン白/灰帯プルーマ級
1- Yu Maeda  (Club Barbarian)
2- Kubo Seima (trust JJ Academy)
3- Thiago Akio Yamasaki  (Tokai BJJ)
3- Matsubara Koudou  (Club Barbarian)

プレミリン白/灰帯ペナ級
1- Sugiura Kiryu  (Sekitani Gold Team)
2- w.o

女子プレミリン白/灰帯メジオ級
1- Karoline Ogawa Costa  (Gracie Barra)
2- Cora Zeisloft  (Axis)

プレミリン白/灰帯メイオペサード級
1- Kevin Candido  (Jaws JJ Academy)
2- Arthur Takemoto  (Gracie Barra)
3- Gabriel Vinicius Campus  (Gracie Barra)

 

ミリン (MIRIN)

ミリン白/黄帯ガロ級
1- Vitor de Souza  (Gracie Barra)
2- Ueda Kouhei  (Sekitani Gold Team)
3- Nakamura Naoki  (Sekitani Gold Team)

女子ミリン白/黄帯ガロ級
1- Paula Boni  (Ogawa Team)
2- Sara Sayuri B. Fushimi  (Tokai BJJ)
3- Utou Yuuka  (Sekitani Gold Team)

ミリン白/黄帯プルーマ級
1- Hishida Kenji  (Trust JJ Academy)
2- Vittor Pitta  (Champion Team)
3- Nakamura Kaito  (Sekitani Gold Team)

ミリン白/黄帯ペナ級
1- Vitor Inoue  (Gracie Barra)
2- Kimura Gai  (Club Barbarian)
3- Shimizu Fuuma  (Sekitani Gold Team)

ミリン白/黄帯レーヴィ級
1- Colton Zeisloft   (Axis)
2- Gabriel Kikuchi  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Funada Ririka  (Oka Jiu Jitsu)
3- Guilherme da Silva  (Champion Team)

ミリン白/黄帯メジオ級
1- Rian Okabe  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Hayane B. Sassaki (Gracie Barra)

ミリン白/黄帯ペサード級
1- Hideki Potenza  (Carlos Toyota BJJ)
2- Caique Umezu  (Jaws JJ Academy)
3- Yasser Sekimoto  (Sekitani Gold Team)

 

インファンティウ (INFANTIL)

インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級
1- Awai Hiroto  (Oka Jiu Jitsu)
2- Matheus Monte  (Ogawa Team)
3- Isogai Taichi  (Hakushinkai)
3- Uchiyama Kasei  (Ichiken JJ Academy - Toyohashi)

女子インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級
1- Sayuri Matsuda  (Sekitani Gold Team)
2- Angela Monte  (Ogawa Team)
3- Bruna Ikeda  (Rocha Jiu Jitsu)

インファンティウ白/黄/橙帯プルーマ級
1- Makino Riku  (Ichiken JJ Academy - Toyohashi)
2- Muneta Ryouhei  (Sekitani Gold Team)
3- Funada Kaito  (Oka Jiu Jitsu)
3- Hariyama Ruma  (NEX Komaki)

女子インファンティウ白/黄/橙帯プルーマ級
1- Fernanda Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Casielli Boni  (Ogawa Team)

インファンティウ白/黄/橙帯ペナ級
1- Yagiu Youhei  (Sekitani Gold Team)
2- Gabriel Higashi  (Gracie Barra)
3- Gabriel Inoue  (Gracie Barra)
3- Eduardo Pitta  (Champion Team)

インファンティウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1- Sakamoto Gaku  (Club Barbarian)
2- Uchiyama Nagisa  (Ichiken JJ Academy - Toyohashi)
3- Felipe da Silva  (Gracie Barra)
3- Imoto Ryou  (GSB)

女子インファンティウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1- Sayuri Fukuy  (Gracie Barra)
2- Akemi Candido  (Jaws JJ Academy)

インファンティウ白/黄/橙帯メジオ級
1- Kevin Ruiz Ogawa Team)
2- Lucas Hideo Ueno  (Tokai BJJ)
3- Yokooji Sumito  (Oka Jiu Jitsu)

インファンティウ白/黄/橙帯メイオペサード級
1- Takasaki Riku  (Oka Jiu Jitsu)
2- Naoki Miyasato  (Gracie Barra)

女子インファンティウ白/黄/橙帯メイオペサード級
1- Natasha dos Santos  (Ogawa Team)
2- Pamela Fernandes  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Alana Handa  (Jaws JJ Academy)

インファンティウ白/黄/橙帯ペサード級
1- Nakashima Yuzuki  (Oka Jiu Jitsu)
2- Michael Ryoiti Yuki  (Gracie Barra)

インファンティウ白/黄/橙帯スペルペサード級
1- Cameron Castillo  (Uprising Jiu Jitsu)
2- Otsuka Hirosato  (GSB)
3- Guilherme Miyamoto  (Jaws JJ Academy)

 

インファント・ジュベニウ (INFANTO JUVENIL)

インファント・ジュベニウ白/黄ペナ級
1- Matheus Yuji Oda  (Tokai BJJ)
2- Hiago Noboru Ueno  (Tokai BJJ)
3- Thiago Katsuo Ueno  (Tokai BJJ)
3- Jonatan Nobayashi  (Tokai BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄レーヴィ級
1- Inoue Naoki  (Hakushinkai)
2- Hagiwara Raphael (Gracie Barra)
3- Hokama Mauricio  (Gracie Barra)
3- Imoto Ryousuke  (GSB)

インファント・ジュベニウ白/黄メイオペサード級
1- Sebastian Ferreira  (Gracie Barra)
2- Vitor Ishihama  (Gracie Barra)
3- Douglas Monte  (Ogawa Team)
3- Hiroshi Mitome  (Sekitani Gold Team)

インファント・ジュベニウ白/黄ペサディシモ級
1- Bruno Tsubasa (Tokai BJJ)
2- Walter Franco  (Bull Terrier Bonsai)

FAIXA LARANJA E VERDE

インファント・ジュベニウ橙帯/ 緑帯メジオ級
1- Michael Tanabe  (Gracie Barra)
2- Diego Henrique  (Ogawa Team)

 

ジュベニウ (JUVENIL)

女子ジュベニウ白帯ペナ級
1- Natsumi Ruiz  (Ogawa Team)
2- Tatiane Nagate  (Gracie Barra)

ジュベニウ白帯レーヴィ級
1- Bruno Guimarães  (Rocha Jiu Jitsu)
2- Caique Ito  (Rocha Jiu Jitsu)
3- Diego Hideki  (Gracie Barra)
3- Lucas Makoto  (Carlos Toyota BJJ)