V COPA DUMAU KIMONOS DE JIU JITSU 2008

 

EQUIPE ADULTO:

CAMPEÃO:Gracie Barra BH Hekinan
VICE CAMPEÃO: Gracie Barra Nagano
TERCEIRO COLOCADO:Gracie Oceania Japan

EQUIPE INFANTIL:

CAMPEÃO:Rocha Jiu Jitsu
VICE CAMPEÃO: Nex
TERCEIRO COLOCADO: GSB

 

アダルト帯(PRETA  ADULTO)
 Mauricio Souza  (Bonsai Academy)
 Geovani Pereira  (Gracie Barra Nagano)

 

アダルト白帯(BRANCA ADULTO)

OPEN WEIGHT (ABSOLUTO)
Matsui Yoshiaki (Club Barbarian)
2° Eduardo Sakamoto (Tokai BJJ)
3° Leandro (Raça Jiu Jitsu)
3° Anderson Sakai (Gracie Barra Nagano)
 

PESO GALO (-57.5KG)
1º Mori Massanobu  (Nascer do Sol)
2° Tanaka Katsuya  (Trust Jiu Jitsu Academy)
3° Ikeda Ken  (Club Barbarian)
3° Tanaka Toshiaki  (Suita Jiu Jitsu)
 

PESO PLUMA (-64KG)
1º Arakaki Yuuki  (Alive)
2° Yoshida Hidenori  (Nascer do Sol)
3° Rodrigo Ozaki  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Tanaka Masashi  (Trust Jiu Jitsu Academy)

 

PESO PENA (- 70KG)
1º Kadowaki Masaru  (Nascer do Sol)
2° Seike Ayato  (Alive)
3° Ooga Kaname  (Alive )
3° Rafael Kohatsu  (Gracie Barra Nagano)

 

PESO LEVE (- 76KG)
1º Maeguchi shinji  (Nascer do Sol)
2° Gomi Koichi  (NEX Kariya)
3° Robson Tanno  (Gracie Oceania Japan)
3° Paulino Onuma  (Gracie Barra Nagano)

 

PESO MEDIO ( - 82.3KG)
1º Anderson Sakai (Gracie Barra Nagano)
2° Yamada Yuuya  (Alive)
3° Sumimura Yuichiro  (ABJC)
3° Cesar Marques Silva (Gerson Jiu Jitsu Academy)PESO MEIO PESADO  (- 88.3KG)
1º Anderson de Faria  (Rocha Jiu Jitsu)
2° Diogo Nakagawa  (Infight Kagohara Team)
 

PESO PESADO ( - 94.3KG)
1º Eduardo Sakamoto  (Tokai BJJ)
2° Fernando Oliveira  (Raça Jiu Jitsu)
 

PESO SUPER PESADO ( - 100.5KG)
1º Leandro  Marques de Souza  (Raça Jiu Jitsu)
2° Marcos Para  (Animal Team)
 

アダルト青帯 (AZUL ADULTO)

OPEN WEIGHT (ABSOLUTO)
1º Luiz Alberto Nakagawa (Gracie Barra BH Hekinan)

2° Sakamoto Yujiro ( Alive)
3° Tanaka Yuuta  (Nex)
3° Nakatani  Tatsuya (Club Barbarian)
 

PESO GALO (-57.5KG)
1º Ri Sansu  (Trust Jiu Jitsu Academy)
2° Marcio Tanaka  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Osawa Hirokazu  (RB Academy)
3° Tanaka Mitsuomi  (Paraestra Koiwa)
 

PESO PLUMA (-64KG)
1º Ricardo Yoshinori Kitai  (Raça Jiu Jitsu)
2° Nagami Keisuke  (Alive)
3° Sugimura Tetsuo  (???)
3° Alberto Morita Junior  (Gracie Barra BH Hekinan)
 

PESO PENA (- 70KG)
1º Takahashi Kenta  (Trust Jiu Jitsu Academy)
2°  Fabiano Martins  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Hanawa Hiroki  (RB Academy)
3° Baba Soroichi  (GSB)
 

PESO LEVE (- 76KG)
1º Sakamoto Youjiro  (Alive)
2° Leo Takahashi  (Gracie Oceania Japan)
3° Lincon de Oliveira  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Hayase Massanori  (Club Barbarian)
 

PESO MEDIO ( - 82.3KG)
1º Kume Takasuke  ( Alive)
2° Nakatani Tatsuya (Club Barbarian)
3° Kamiya Taku  (Nascer do Sol)
3° Marcio Fontes  (Extreme BJJ Komaki)
 

PESO MEIO PESADO ( -88.3KG)
1º Anderson Bailão  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Luiz Alberto Nakagawa  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Furuhashi Ipei  (NEX)
3° Ricardo Nakamura  (Raça Jiu Jitsu)
 

PESO SUPER PESADO ( - 100.5KG)
1º Roni  Matsuda  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Marcelo Ito (Raça Jiu Jitsu)


PESO PESADISSIMO ( + 100.5KG)
1º Everton Muta  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Tom Matsubara  (Tokai BJJ)
 

アダルト 紫帯 (ROXA ADULTO)

OPEN WEIGHT (ABSOLUTO)
1º Juan Caio Kamezawa  (Bonsai Academy)
2° Roberto Souza  (Bonsai Academy)
3°Roberto Katsuhara  (Nascer do Sol)
3° Itabashi Yuusuke  (Gracie Barra Japão)
 

PESO GALO (-57.5KG)
1º Shima Takayuki  (Suita Jiu Jitsu)
2° Rafael Nakauchi  (Gracie Barra BH Hekinan)
 

PESO PENA (- 70KG)
1º Sasakura Kazuo  (Club Barbarian)
2° Kako Takuto  (GSB)
3° Shiraki Kenta  (Paraestra Gifu)
3° Hiroshi Sakamoto  (Nascer do Sol)
 

PESO LEVE (- 76KG)
1º Junior Lucena  (Gracie Barra BH Hekinan)
2°Takahashi Shigueki (Gracie Barra Japão)
3° Hashimoto Kazuki  (Gracie Barra Nagano)
3° Andre Hasegawa  (Gracie Barra BH Hekinan)
 

PESO MEDIO ( - 82.3KG)
1º Roberto Souza  (Bonsai Academy)
2° Juan Caio Kamezawa  (Bonsai Academy)
3° Flavio Bueno  (Gracie Barra Nagano)
3° Jorge Yamashiro (Infight Japan)
 

PESO PESADISSIMO ( + 100.5KG)
1º Itabashi Yuusuke  (Gracie Barra Japão)
2° Douglas Hara  (Gracie Oceania Japan)


アダルト茶帯(MARRON ADULTO)

OPEN WEIGHT (ABSOLUTO)
1º Ademir Toshio Ohta  (Gracie Barra Nagano)
2° Jose Carlos Araujo  (Gracie Barra Nagano)
3° Todokoro Masaki  (Paraestra Gifu)

 

PESO MEIO PESADO  (- 88.3KG)
1º Ademir Toshio Ohta  (Gracie Barra Nagano)
2° Shinkawa Takeshi  (Suita Jiu Jitsu)
 

マスター茶帯(MARRON MASTER)

OPEN WEIGHT (ABSOLUTO)
1º Ricardo Tanno  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Teo de Oliveira  (Tokai BJJ)
3° Fernando Prado  (Gracie Barra Nagano)
3° Yutaka Senda  (Jusenkan)
 

PESO PENA ( - 70KG)
1º João Kawauchi ( Gracie Oceania Japan)
2° Laudo Kanzaki  (Gracie Barra Nagano)
 

PESO MEDIO (- 82.3kg)
1º Yutaka Senda (Jusenkan)
2° Teo De Oliveira  (Tokai BJJ)
3° Ricardo Tanno  (Gracie Barra BH Hekinan)

 

PESO MEIO PESADO ( - 88.3kg)
1º Leonardo Yoshida  (Gracie Barra BH  Hekinan)
2° Alessandro Utida  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Fernando Prado  (Gracie Barra Nagano)
3° Marcio NIshizawa (Raça Jiu Jitsu)
 

 

マスター白帯(BRANCA MASTER)

OPEN WEIGHT (ABSOLUTO)
1º Alexandre Kurosawa  (Gracie Oceania Japan)
2° Genibaldo Onuma  (Gracie Barra Nagano)
3° Maruyama Daisuke  (Tani Osaka)
 

PESO PLUMA (-64KG)
1º Neto Sakamoto  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Okubo Kouji  (Alive)
3° Cesar Castro  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Maruyama Kazuki  (Yama Gym)
 

PESO PENA (- 70KG)
1º Aritake Hiroaki  (Gracie Komono)
2° Ricardo Fujizaki  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Tanaka Akifumi  (ABJC)
3° Paulo Tsurushima (Raça Jiu Jitsu)

 

PESO MEDIO ( - 82.3KG)
1º Kazushi Nakamura (Alive Ichiken)
2° Genibaldo  Onuma  (Gracie Barra Nagano)
 

PESO PESADISSIMO ( + 100.5KG)
1º Edson Nakamura  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Almir Rogerio  (Gracie Barra BH komaki)
3° Alexandre Kurosawa  (Gracie Oceania Japan)
3° Maruyama Daisuke  (Tani Osaka)
 

シニア白帯(BRANCA SENIOR)

PESO PLUMA (-64KG)
1º Vagner Hayakawa  (Gracie Oceania Japan)
2° Tsukada Yoshihiro  (GSB)
 

PESO PENA (- 70KG)
1º Jose Antonio  (Raça Jiu Jitsu)
2° Yasui  Takayuki  (Gracie Barra Japão)
 

マスター青帯(AZUL MASTER)

OPEN WEIGHT (ABSOLUTO)
1º Marcos Rocha  (Gracie Barra Nagano)
2° Luciano Muta (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Antonio Tadashi Koike  (Extreme BJJ Komaki)
3° Alessandro Osaki (Extreme BJJ Komaki)
 

PESO PLUMA (-64KG)
1º Okamoto Naoki  (Rocha Jiu Jitsu)
2° Hirofumi Gotoh  (Alive)
3° Bob Jeferson  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Terakawa Hideki   (Gracie Komono)

 

PESO PENA (- 70KG)
1º Antonio Takashi Koike (Extreme BJJ Komaki)
2° Takahashi Jun  (K.O. Shooto Gym)
3° Fernando Ferreira  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Kitajima Hiroshi  (Club Barbarian)

 

PESO LEVE (- 76KG)
1º Nishimoto Kouji  (Yama Gym)
2° Alexandre Tanimoto  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Eduardo Ueno  (Gracie Oceania Japan)
3° Lincon Reis  (Rocha Jiu Jitsu)
 

PESO MEDIO ( - 82.3KG)
1º Edy  Santos  (Gerson Jiu Jitsu Academy)
2° Alessandro Osaki  Extreme BJJ Komaki)

 

PESO SUPER PESADO ( - 100.5KG)
1º Luciano Fukai  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Jose Carlos Hokama  (Raça Jiu Jitsu)
3° Marcos Rocha  (Gracie Barra Nagano)

 

 

マスター紫帯(ROXA MASTER)

OPEN WEIGHT (ABSOLUTO)
1º Batore Kihara  (Gracie Oceania Japan)
2° Marcos Abe  (Gerson Jiu Jitsu Academy)
3° Ricardo Miya  (Tokai BJJ)
3° Roney Yoneda  (Tokai BJJ)
 

PESO PENA (- 70KG)
1º Batore Kihara  (Gracie Oceania Japan)
2° Andre Yamahashi  (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Ricardo Miya  (Tokai BJJ)
 

PESO LEVE (- 76KG)
1º Roney Yoneda  (Tokai BJJ)
2° Kanomata Erick Ken  (Extreme BJJ Komaki)
 

PESO MEIO PESADO ( -88.3KG)
1º Tsuyoshi  Iwakura  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Marcio Daniel  (Extreme BJJ Komaki)

 

 

 プレミリン(4歳~6歳)PRE MIRIN

PESO PLUMA (-18.9KG)
1º Yamaguchi Naoto  (Karucha Club)
2° Suzuki Natsu (GSB)
3° Shimizu Kouki  (NEX)
3°Kamon Seiya  (NEX)
 

PESO PENA FEMININO(- 22KG)
1º Bruna Ikeda  (Rocha Jiu Jitsu)
2° Kawabe Yuuya  (GSB)
3° Umemura Kae  (NEX)
 

PESO LEVE FEMININO(- 25KG)
1º Fernanda Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
2° Touma  Yui (Karucha Club)
 

 

ミリン(7歳~9歳)MIRIN

PESO GALO  (- 24KG)
1º Umemura Kae (NEX)
2° Mori Haruki  (NEX)
3° Shimizu Yuuta  (NEX)
3° Miyazaki Hayato  (NEX)
 

PESO PLUMA (- 27KG)
1º Sato Shuuto  (GSB)
2° Imoto Seishiu  (GSB)
3° Suganuma Souta  (Karucha Club)

 

PESO PENA (- 30.3KG)
1º Touma  Yuuse (Karucha Club)
2° Imoto  Riouga  (GSB)
3° Kawabe Takumi  (GSB)
3° Nick Yamada (Rocha Jiu Jitsu)
 

PESO LEVE  (- 33.2kg)
1º Caio Kawazaki  (Rocha Jiu Jitsu)
2° Guilherme  Nobuyuki Kato  (Rocha Jiu Jitsu)
3° Matsuda Taiki  (NEX)

 

 

インファンティウ(10歳~12歳)
INFANTIL

PESO GALO  (- 32.2kg)
1º Matsuo Kouki  (NEX )
2° Yuji Tanaka  (Rocha Jiu Jitsu)
3° Taniyama Riyosuke  (GSB)
3° Kurube Satoshi  (GSB)


PESO GALO FEMININO (- 32.2kg)
1º Matsuo Ria (NEX)
2° Umemura Yoho  (NEX)
3° Koyama Yoshino  (GSB)
 

PESO PLUMA (- 36.2 KG)
1º Paloma Kawassaki  (Rocha Jiu Jitsu)
2° Iwata Kentaro  (GSB)
3° Imoto Yousuke  (GSB)
3° Luca Hamada (Rocha Jiu Jitsu)
 

PESO PENA (- 40.3kg)
1º Shinkawa Momoka  (Suita Jiu Jitsu)
2° Yamaguchi Tatsuya  (NEX)
 

PESO MEIO PESADO (- 52.5kg)
1º Igor Gustavo  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Henrique Sekizawa  (Rocha Jiu Jitsu)
 

PESO SUPER PESADO (- 60.5KG)
1º Roger Yudi   (Rocha Jiu Jitsu)
2° Bruno Toyoda (Gracie Barra BH Hekinan)
3° Bruno Ebata Guimarães  (Rocha Jiu Jitsu)


 

インファントジュベニウ(13歳~15歳)
INFANTO JUVENIL

PESO PENA (- 52.5kg)
1º Gabriel Matsuno  (Rocha Jiu Jitsu)
2° Felipe Maxmino  (Gracie Barra BH Hekinan)
 

PESO PENA (- 52.5kg)  (FAIXA COLORIDA)
1º Lucas de Feijo Yusa  (Rocha Jiu Jitsu)
2° Fernando Morimoto  (Gracie Oceania Japan)
 

PESO PESADO  (- 69KG)
1º Jonatan Onuma  (Gracie Barra Nagano)
2° Bruno Souza  (NBJC)
3° Rafael Yoshino (Rocha Jiu Jitsu)
 

ジュベニウ

PESO  PENA  (-64kg)
1º Bruno Ota  (Gracie Barra Nagano)
2° Guilherme Koji  (Gracie Barra BH Hekinan)

 


女子 青帯

PESO ABSOLUTO
1º Shirlei Takaki  (Gracie Barra BH Hekinan)
2° Mayumi  Aoki  (Mugem Jiu Jitsu)